Program AmCham Young Professionals je namenjen perspektivnim mladim, bodočim poslovnim voditeljem, starim med 25 in 33 let. Program je nastal po idejni zasnovi mag. Ajše Vodnik, izvršne direktorice AmCham Slovenije in se uspešno razvijal ob sodelovanju ekipe s projektno vodjo Majo Košir in zunanjim sodelavcem slovenskega AmCham, intuitivnim coachom Bogom Semetom. Za program se zanimajo tudi ostali AmChami po svetu. Program AmCham Young Professionals je po večletnem razvoju dosegel ustrezno stopnjo individualnosti, kreativnosti in razpoznavnosti. Program, ki ga sestavljajo interaktivne delavnice, izobraževanja, predavanja in tudi mnoge ugodnosti, pomaga mladim voditeljem pri osebnem in poslovnem razvoju ter ustvarjanju profesionalne socialne mreže, ki je  koristna tako pri delu kot v življenju.

Program spodbuja veščine kot so: komuniciranje, strategija, vodenje, timsko delo, kreativnost, »out of the box« razmišljanje, družbena odgovornost. Teme, ki jih obravnavajo so: Vzponi in padci v karieri, Strategije pogajanj v mednarodnem poslovanju, Etika v oglaševanju, Odnosi s sodelavci, motivacija zaposlenih, želja po uspehu in napredovanju v podjetju, Poslovno komuniciranje za vodje in pomen osebnega »brandinga«, Srednjeevropski privatni kapitalski trg, Ustvarjanje poslovne kariere in osebnega mreženja v tujini, Konkurenca in partnerstvo: znotraj in med podjetji, Kako biti dober voditelj in kako uspešno voditi ekipe?

Pri izboru AmCham Top Potential of the Year iščejo pri kandidatih potencial za vodenje, etična načela, željo po uspešnem delu, vztrajnost, željo po osebnostnem razvoju, izboljšanje lastnih kompetenc, biti vzor med sodelavci v določeni generaciji – vse to so kvalitete, ki smo jih iskali in našli pri naših udeležencih.

Člani komisije so bili: Robert Trnovec, Anton Petrič, Janez Škrubej, Monika Lapanja, Ani Klemenčič, Edyta Gorecka, Nevenka Črešnar Pergar, Sonja Klopčič, Martin McDowell, Gregor Benčina. V končnem izboru na zaključnem dogodku smo upoštevali sledeče kriterije: 1/3 predstavlja ocena med finalisti samimi, 1/3 predstavlja ocena publike, 1/3 ocene pa poda komisija.
 
Izmed več kot 90 udeležencev AmCham Young Professionals, ki se vsako leto udeležijo programa, pa je letos kar 41 udeležencev, tisti, ki so prepričali s svojimi vrednotami, dobilo mentorja. Na zaključni slovesnosti so se spoznali in z njimi se bodo srečevali še celotno sledeče leto v sklopu programa AmCham Mentor Menti, s katerim je zagotovljen še boljši prenos znanj in idej s strani izkušenih kolegov na mlade potenciale. Vrhunski poslovni liderji - mentorji s svojim prostovoljnim delom izkazujejo visok čut za družbeno odgovornost in na tak način vračajo družbi.