Do sedaj so morala podjetja na neto zaslužek študentov ali dijakov plačati koncesijsko dajatev v višini 12 odstotkov in še dodatno koncesijsko dajatev v višini 2 odstotkov. Poleg tega so morala podjetja plačati še davek na dodano vrednost (DDV) v višini 20 odstotkov na obe koncesijski dajatvi.

S sprejetjem varčevalnega zakona (ZUJF) se bo koncesijska dajatev zvišala iz skupnih 14 na skupnih 25 odstotkov (23 koncesijske dajatve in še dva odstotka dodatne koncesijske dajatve) in DDV. Zvišanje koncesijske dajatve na višino honorarja, ki ga dobi študent, ne vpliva. Zakon navaja da morajo ŠS ''sredstva iz koncesijske dajatve po tem zakonu obračunavati prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen'' - torej danes.

Kaj pa delo, ki je bilo opravljeno pred junijem?

Včeraj popoldne smo govorili z več študentskimi servisi, ki so nam posredovali povsem drugačne informacije v zvezi z višino koncesije, ki jo morajo obračunati, v kolikor gre za napotnice prek katerih se plača delo, ki je bilo opravljeno pred junijem.

Na primer: študent, ki je delal prek napotnice v maju in mu bo delodajalec plačal to delo v juniju. Koncesija za to plačilo znaša 14 ali 25 odstotkov? Nejasnosti so se pojavile tudi v zvezi s stalnimi napotnicami (na primer študent dela malo v maju, malo v juniju, malo je delal še februarja) in pa s t.i. starimi napotnicami (na primer študent je delal februarja, pa mu bo delodajalec to plačal šele na primer oktobra).

Na enem od študentskih servisov so nam povedali, da jim je bila posredovana informacija, da morajo vsa plačila od vključno danes (01.06.) naprej obračunavati po novem zakonu, torej koncesijska dajatev znaša 25 odstotkov, ne glede na to, kdaj je bilo delo opravljeno.

Zakon je, pogodbe ni

Ena od dilem, ki se tu pojavi, so koncesijske pogodbe, ki jih imajo študentski servisi z ministrstvom za delo – na podlagi teh pogodb se določa višina koncesijske dajatve. Novi zakon navaja, da se morajo v 30 dneh koncesijske pogodbe uskladiti z novim zakonom. Kljub temu pa morajo ŠS obračunavati višjo koncesijo že od jutri dalje, pa če imajo že usklajeno pogodbo ali ne. Za obračun 25-odstotne koncesijske dajatve imajo torej zakonsko podlago ne pa tudi pogodbene osnove.

Poleg tega - če je študent delal februarja in mu bo delodajalec to plačal šele oktobra, ali se mu koncesijska dajatev obračuna po februarski pogodbi z ministrstvom ali po novi?

Spet drugi študentski servis nam je včeraj povedal, da niso dobili nobenih informacij o tem, kaj naj storijo s starimi ali stalnimi napotnicami. Povedali so nam, da so klicali na ministrstvo, kjer so jim povedali naslednje: Nameravali so razposlati okrožnico z navodili, da naj vse majske napotnice obračunavajo po starem. Ko so jim predočili problem stalnih in starih napotnic, naj bi jim dejali, da ''na to niso pomislili'' in da jim še sporočijo, kako dalje.

Popravek ministrstva: Datum obračuna je na dan opravljene storitve koncesionarja

Obrnili smo se tudi na ministrstvo, kjer so nam včeraj popoldan povedali, da v zvezi z novostmi danes pripravljajo novinarsko konferenco, na kateri bodo pojasnili več stvari, tudi kar zadeva študentsko delo.

Potem, ko so nam najprej sporočili informacijo, da je pri obračuavanju koncesijske dajatve pomemben datum opravljenega dela, ne pa datum plačila, so nam včeraj pozno zvečer nato posredovali popravek. Za napačne informacije se bralcem opravičujejo.

Pravilno obračunavanje koncesijske dajatve je torej odvisno od datuma obračuna, torej do datuma, ko delodajalec plača opravljeno delo, študentski servis pa zaračuna svoje storitve. 

''Koncesionarji so torej dolžni od 1. 6. 2012 obračunati koncesijsko dajatev v višini 23 odstotkov, 2 odstotka dodatno koncesijsko dajatev (ki ostaja nespremenjena) ter DDV na koncesijsko dajatev (20 odstotkov DDV od 25 odstotkov koncesijske dajatve),'' pojasnjuje ministrstvo in dodja:

''Datum obračuna je na dan opravljene storitve koncesionarja, ne glede na to, kdaj je bilo delo opravljeno in kdaj je bila izdana napotnica, kar pomeni, da mora biti na fakturi, ki bo izdana za opravljeno storitev od 1.6. naprej obračunana 23 odstotna koncesijska dajatev v skladu z ZUJF. Prvi zbirni mesečni obračun z višjo koncesijo, bodo torej pripravili v mesecu juliju. Vse podrobnosti bomo dogovorili v aneksih med MDDSZ in koncesionarji, ki morajo biti, skladno z ZUJF, sklenjeni v 30 dneh od uveljavitve zakona.''

MInistrstvo je pojasnilo še, da ZUJF predvideva tudi ustanovitev posebnega proračunskega sklada pri ministrstvu. Ker ustanovitev sklada zahteva še nekaj časa, ostaja način nakazovanja koncesijske dajatve enak kot do sedaj. Sredstva se nakazjujejo Študentski organizaciji Slovenije (17,4% obračunanih sredstev iz konc. dajatve), Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendiranje (63% obračunanih sredstev iz konc. dajatve), koncesionarju pa se priznajo stroški v višini 19,6 % obračunanih sredstev iz konc. dajatve. Tudi nakazilo dodatne koncesijske dajatve (2%) ostaja nespremenjeno.

Ali so informacije prispele o ŠS?

Ali so bili vsi študentski servisi obveščeni o praven načinu obračunavanja še ne vemo, eden servisov, s katerim smo govorili mi nam je pojasnil le, da so včeraj popoldan dobili le informacije, za katere se je kasneje izkazalo, da so napačne.

Danes dopoldan oba študentska servisa, s katerima smo govorili, še od ministrstva očino še nista prejela nobene informacije o pravilnem obračunu koncesijskih dajatev, saj smo jim to informacijo posredovali mi.