Od četrtka pa vse do sobote je bila Ljubljana v znamenju pohodnikov, tekačev, navijačev in vseh, ki se zavedajo, kako zelo in pomembno redna telesna aktivnost vpliva na kakovost življenja. Prireditev 56. pohod Pot ob žici je v organizaciji Timinga Ljubljana, društva za izvedbo športnih programov, in Mestne občine Ljubljana tudi letos minila v znamenju presežkov.

Želijo si več srednješolcev in dijakov

Tradicionalno so jo s četrtkovim pohodom odprli otroci iz ljubljanskih vrtcev, zbralo se jih je kar 6326. "Z vrtci že vrsto let zelo uspešno sodelujemo in rezultat dobrega dela je vse več cicibanov in cicibank, ki ta dan preživijo na trasi Poti ob žici, v gibanju in dobrem vzdušju. Letos jih je bilo skoraj 700 več kot minulo leto. K temu je seveda nekaj pripomoglo lepo vreme, zagotovo pa predvsem zavedanje vse večjega števila vzgojiteljev, da je pomemben del vzgoje naših malčkov tudi spodbujanje k rekreaciji, kar je ključnega pomena, saj je treba otroke navdušiti za rekreativni šport ter zdrav način življenja. To je najboljša popotnica za njihovo zdravje in dobro počutje tudi v odraslih letih," je bil nad odzivom najmlajših pohodnikov navdušen Gojko Zalokar, direktor prireditve in njena gonilna sila.

V petek so prestolnico preplavili osnovno- in srednješolci, organizatorji so jih našteli 12.741, kar je 415 več kot lani. Glede na leto 2010 je podatek še bolj spodbuden, saj je udeležba narasla za skoraj 2400 udeležencev, čeprav je treba ob tem dodati, da je tudi letošnja udeležba narasla predvsem na račun osnovnošolcev, medtem ko se je trend upada v kategoriji srednjih šol nadaljeval. "Takšen trend se sicer opaža tudi na drugih področjih in prireditvah. Otroci se torej ob prehodu iz osnovnih v srednje šole športu posvečajo v še manjši meri, še slabše je ob prehodu na fakultete. Tako organizatorji kot pristojne institucije bomo torej glede na podatke morali razmisliti, kako srednješolsko mladino spodbuditi k rekreativnemu športu in jo pritegniti na prireditve, kot je Pot ob žici," je drugi dan prireditve ocenil Zalokar.

Lani skupno 31.000, letos že skoraj 33.000 udeležencev

Najbolj množični del dogodka in njegov vrhunec je bila sobota. Več kot 8000 pohodnikov, kar je podobno lanskemu številu udeležencev, se je registriralo na eni izmed kontrolnih točk na trasi, ki zaznamuje območje, kjer je okoli Ljubljane med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in pozneje nemških okupatorjev, in nato prehodilo vso, 35 kilometrov dolgo Pot ob žici ali njen posamezni del.

Rekordna je bila udeležba na Teku trojk, ki je celo v svetovnem merilu ena najbolj edinstvenih tekaških prireditev: teklo je kar 1855 trojk oz. 5565 tekačev in tekačic. Najbolj množično so se tekači podali na 12,5-kilometrsko razdaljo, na kateri je nastopilo 1322 trojk oz. 3966 tekačev. Na daljši, 29-kilometrski progi je teklo 215 trojk oz. 645 udeležencev. V kategoriji osnovnih in srednjih šol na 3 kilometre pa je teklo 190 osnovnošolskih in 128 srednješolskih trojk oz. 954 šolarjev in dijakov.

Gojko Zalokar je za konec poudaril, da je kljub vsakoletnemu porastu udeležbe na športnorekreacijskih prireditvah v Sloveniji še vedno mnogo ljudi, ki za svoje zdravje naredijo (pre)malo, pri katerih ni zavedanja, da smo za svoje psihofizično počutje najprej odgovorni sami in da lahko zase največ naredimo z gibanjem ter zdravo prehrano: "Hoja je najlažji in najbolj zdrav začetek športnega udejstvovanja, pohod okoli Ljubljane pa je tudi izjemno atraktiven in družaben dogodek ter tako več kot primeren za prvi izziv vsakega rekreativnega športnika. Želim si, da bi v prihodnje uspeli na prireditev privabiti tudi tiste, ki se sedaj tovrstnih dogodkov še ne udeležujejo. Tudi zato sem izjemno vesel, da je bil ambasador letošnje Poti ob žici Mito Trefalt, ki velja za enega prvih pobudnikov množične rekreacije pri nas."