Direktor Cankarjevega doma Mitja Rotovnik pravi, da podpira omenjeni predlog vlade. Javni kulturni zavodi po njegovih besedah ne smejo sklepati avtorskih pogodb s svojimi lastnimi zaposlenimi. To pravilo v Cankarjevem domu, kot je poudaril, velja že 20 let. "Zaposleni plačo prejemajo za to, da hiša funkcionira; narediti morajo tudi vsa opravila, ki jim jih določijo nadrejeni znotraj delovnega področja, ki ga opravljajo," je pojasnil za STA.

V SNG Drama Ljubljana avtorske pogodbe z zaposlenimi sklepajo le izjemoma, in sicer praviloma le za zahtevnejše prevode dramskih del, saj imajo v Drami zaposlenih nekaj prevajalcev, ki sodijo v sam vrh prevajalske stroke, sicer pa so zaposleni na drugih delovnih mestih, denimo kot dramaturgi, lektorji. Sicer nimajo sklenjene nobene avtorske pogodbe z zaposlenimi. Sklep vlade jim bo prinesel predvsem višje stroške prevajanja, saj bo zunanje najemanje prevodov dražje od dosedanje prakse.

Po mnenju direktorja CUK Kino Šiška Simona Karduma je predlog "higieničen", sicer pa je večina javnih zavodov že delovala na tak način. Tudi v Kinu Šiška niso imeli primera, da bi z zaposlenim imeli sklenjeno še avtorsko pogodbo. Obenem pa se mu zdi dopustno, da se plača neko delo, ki ga zaposleni nima v opisu svojih delovnih nalog. Meni pa, da se težko zahteva, da se že sklenjene pogodbe razderejo; to ocenjuje kot nezakonito. Vlada bi po njegovih besedah morala sprejeti tudi sklep, da direktorji kot delodajalci ne bi smeli pustiti svojih zaposlenih, da opravljajo svoje avtorske storitve izven svojih institucij.

Po besedah programskega direktorja zavoda Maribor 2012 - EPK Mitje Čandra je doslej veljalo, da je bil zaposleni, ki je opravljal neko delo za svojo institucijo, ki ni bila opredeljena v njegovi pogodbi, upravičen do plačila tega dela. Po novem vladnem sklepu pa bodo ta dela opravljali bodisi zunanji sodelavci ali pa bodo to njihove dodatne naloge. V EPK nihče od redno zaposlenih ne opravlja dodatnih nalog, za katere bi prejemal dodatno plačilo ali imel posebno pogodbo, je še povedal Čander, ki meni, da ta vladni ukrep "nekih dramatičnih sprememb na področju kulture ne bo prinesel".

Iz društva Asociacija so sporočili, da jim današnji sklep vlade z vidika hierarhije pravnih predpisov ni popolnoma razumljiv in se jim zdi kontradiktoren. Če izničuje prepoved sklepanja avtorskih pogodb javnih zavodov v kulturi z avtorji oziroma samozaposlenimi v kulturi, pa sklep pozdravljajo. Prejšnji sklep vlade se jim je zdel brezpredmeten, saj ni bi objavljen v uradnem listu ter ni imel pravne podlage. Javni zavodi so po zakonu samostojne pravne osebe z lastno upravljavsko strukturo. Sklep vlade o prepovedi sklepanja avtorskih pogodb so zato razumeli kot vmešavanje v avtonomijo javnih zavodov na področju kulture, so zapisali.