Največji delež prenočitev tujih turistov so prispevali turisti iz Italije (20 odstotkov), Avstrije (17 odstotkov), Hrvaške in iz Nemčije (po devet odstotkov), Madžarske in Ruske federacije (po šest odstotkov).

Marca se je na letni ravni povečalo število prenočitev turistov iz Ruske federacije (za 44 odstotkov), Avstrije (za 21 odstotkov), Hrvaške (za 13 odstotkov), Srbije (za šest odstotkov) in Nemčije (za štiri odstotke).

V primerjavi z lanskim marcem se je število prenočitev italijanskih turistov zmanjšalo za 17 odstotkov, število prenočitev madžarskih turistov pa je upadlo za tri odstotke.

Največ prihodov turistov je bilo marca zabeleženih v zdraviliških občinah (29 odstotkov), prav tako tudi prenočitev turistov (39 odstotkov vseh prenočitev ali en odstotek več kot marca lani). Po številu prenočitev so bile na drugem mestu gorske občine, kjer je bilo marca zabeleženih 20 odstotkov vseh prenočitev, kar je štiri odstotke več kot marca lani.

V obmorskih občinah je bilo ustvarjenih 18 odstotkov vseh prenočitev turistov ali za sedem odstotkov več kot v marcu 2011. V Ljubljani je bilo ustvarjenih devet odstotkov vseh prenočitev turistov ali za tri odstotke manj kot pred enim letom.

Največ prenočitev je bilo marca zabeleženih v hotelih (73 odstotkov), sledila so apartmajska in počitniška naselja (sedem odstotkov).