Tudi v Imosu Holdingu, ki je investitor v Tobačna mesto, pravijo, da je bila za posedanje kriva zelo nečvrsta prst, česar prvotne geomehanske raziskave niso pokazale. "Stavba je sicer utrpela nekaj razpok, vendar je z izvedbo predpisanih ukrepov zdaj stabilna in meritve pomikov ne kažejo več," je pojasnila Biserka Prošek iz Imosa. Poudarila je, da stavba sama zdaj ni nevarna, v isti sapi pa dodala, da so kljub temu najemnike prostorov izselili in jim zagotovili začasne nadomestne prostore.

Direktor Gradbenega inštituta Zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij Igor Janežič je dejal, da zaščitena stavba trenutno ni toliko poškodovana, da bi se porušila sama od sebe. Je pa priznal, da so med opazovanjem stavbe v času izvajanja gradbenih del v okolici ugotovili, da so poškodbe oslabile nosilnost nekdanjega skladišča in da bi se že ob šibkem potresnem sunku stavba lahko porušila.

Na zavodu za varstvo kulturne dediščine so povedali, da se je posedanje skladišča po ustavitvi gradbenih del umirilo, ali se je povsem ustavilo, pa bo znano šele po tistem, ko bo gradbeni inštitut pripravil delno poročilo. Tega zavod pričakuje v tem tednu. Prav tako bodo na podlagi rezultatov monitoringa opredelili tudi morebitne druge ukrepe za zaščito stavbe, so povedali na zavodu. Dodali so, da poškodbe niso tolikšne, da bi bilo objekt treba porušiti. To jih vsekakor veseli, saj pravijo, da je "kulturna dediščina nenadomestljiva vrednota, neprecenljiva v svoji prvotni pojavnosti, ki je žal noben posnetek ali rekonstrukcija ne more nadomestiti".

Tako bo Imos moral zagotoviti celostno prenovo skladišča, ki je tudi ključen del projekta oživitve nekdanjega industrijskega območja, pravijo na zavodu za varstvo kulturne dediščine. Proškova priznava, da bo Imos zaradi statične sanacije zaščitenih stavb nekdanje Tobačne tovarne imel visoke stroške.