Kako uresničujete odgovornost do svojih zaposlenih?

Organizacija Bisnode je zgrajena na prepričanju, da najboljše poslovne odločitve sprejemajo posamezniki, ki dobro razumejo lokalni trg in tesno sodelujejo s strankami. Bisnode s svojim decentraliziranim organizacijskim modelom spodbuja podjetništvo v individualnih podjetjih ter motivira zaposlene. Skupina si prizadeva za politiko kolektiva in delovnega okolja, ki spodbuja zaposlene k razvoju v lastnih profesionalnih vlogah. To vključuje vse od ustvarjanja občutka zadovoljstva v različnih delovnih situacijah do omogočanja priložnosti za razvoj in napredek.

Začeli smo raziskavo o predanosti podjetju (Bisnode Engagement Survey), ki temelji na šestih parametrih merjenja, in sicer vsebina dela, kariera posameznika, ocena delovnega okolja in varstva pri delu, plača, ocena podjetja kot takega in ocena skupnosti. V podjetju smo se zavezali, da vsako negativno ocenjeno področje izboljšamo s konkretnim akcijskim načrtom, ki smo ga pripravili skupaj z vsemi zaposlenimi. In sedaj delamo na tem.

Kako komunicirate pomen družbene odgovornosti s svojimi zaposlenimi in deležniki, v smislu, da z njimi ne boste sodelovali, če se bo izkazalo, da so družbeno neodgovorni?

Vsak zaposlen je ob začetku dela seznanjen s kodom etičnosti, ki velja za celotno skupino Bisnode. Vsako neetično in družbeno neodgovorno dejanje je strogo sankcionirano in s tem jih seznanimo že vnaprej.

Ali menite, da je sploh mogoče delovati družbeno neodgovorno?

Seveda. V vsakem trenutku te lahko premagajo pohlep, egoizem in samozadostnost. To so slabe lastnosti človeštva, ki se lahko hitro prenesejo tudi v poslovni svet. Od nas je odvisno, ali bomo dovolili, da se zadeve eskalirajo, ali pa jih bomo zatrli v kali. Menim, da je pomembno, da se zavedamo. Zavedamo lastnih dejanj, dejanj drugih in delovanja družbenega sistema in da v naših aktivnostih ni ničesar, kar bi škodovalo drugim in ne nazadnje tudi nam. Če smo odprti za sodelovanje in premišljeni, če delujemo transparentno in smo pozitivno naravnani, bomo z našim delovanjem dosegali prej pozitivne učinke kot negativne.

Kratkoročno je seveda lahko delovati družbeno odgovorno, na daljši čas pa verjetno ne?

To velja za različna področja delovanja, tako poslovna kot tudi zasebna. Kratkoročno je nekaj lahko narediti, saj upoštevaš trenutne vzgibe, če pa želiš dolgoročne posledice nekega dejanja, moraš dejansko živeti na družbeno odgovoren način, tako da je vsako dejanje zasnovano z vedno istim ciljem. Preprosto povedano: verjeti moramo, da lahko z najmanjšim dejanjem prispevamo k velikim premikom. Družbena odgovornost mora biti del kulture podjetja. Ozaveščenost o družbeni odgovornosti mora biti del nas samih, dejanja morajo odsevati naše razmišljanje in z vsakim dejanjem moramo delovati v dobrobit nas samih in drugih. Le tako bomo dosegli dolgoročni učinek.

S katerimi dejavnostmi ste v zadnjem času okrepili družbeno odgovorno delovanje podjetja?

Aktivni smo predvsem na področju donacij pomoči potrebnim. Honorarje, ki jih bi sicer namenili predavateljem na naših dogodkih, doniramo v humanitarne namene. Prav tako delamo veliko na ozaveščenosti sodelavcev, da je veliko ljudi, ki potrebujejo našo pomoč. Načrtujemo tudi več aktivnosti, ki spodbujajo družbeno odgovornost med zaposlenimi.

Naši prodajni oddelki bodo tako en dan pridobivali donatorska sredstva za pomoči potrebne posameznike. Tiste, ki jim bomo namenili delovni dan, bomo izbrali skupaj. Druga načrtovana družbeno odgovorna aktivnost se navezuje na otroke iz socialno šibkih družin ali brez družine. Njim bomo namenili en dan tako, da jim bomo donirali sredstva, ki jih sicer namenjamo za teambuilding za zaposlene. Načrtujemo namreč izvajanje teambuildinga skupaj s temi otroki. Z njimi bomo pripravili ustvarjalne delavnice in piknik ter jih na koncu razveselili z igračami in knjigami, ki jim jih bomo skupaj s svojimi otroki podarili starši.

Več na http://zlatanit.dnevnik.si