Prostovoljstvo je za zaposljivost in vseživljenjsko karierno orientacijo izjemnega pomena, saj že zgodaj razvija delovne navade in socialno mrežo mladih.

Prek prostovoljnega dela se razvija osebni potencial vsakega posameznega prostovoljca, orodje Nefiks pa zagotavlja sistematično beleženje in tako iz osebnega potenciala ustvarja zaposlitveni kapital.

Sodelavci Zavoda Nefiks mladim priporočajo, naj se čim več prostovoljno udejstvujejo in naj s pridom izkoriščajo pridobljena znanja in socialno mrežo pri pridobivanju zaposlitve.

Z beleženjem prostovoljnega dela bodo svoje znanje ozavestili in pridobljenim kompetencam dali prenosljivost.