Kot pišejo Finance, bo izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije (SZS) na današnji seji glasoval o novem pravilniku o pravicah in dolžnostih tekmovalcev alpskih reprezentanc. Dokument na 11 straneh obsega 33 členov in natančno določa, kaj vse morajo in česa ne smejo početi člani slovenske alpske smučarske reprezentance.

Damijan Terpin, pravni zastopnik ekipe Tine Maze pravi, da je to nedvomno epilog celoletnega spora Tomaža Lovšeta z našo najboljšo smučarko vseh časov. Terpin meni, da si je zveza očitno želela sestaviti dokument, ki jih bo vse skupaj blokiral. Zato so po njegovem mnenju posegli v pravico športnikov, da sami tržijo oglasni prostor na pokrivalih. Če pa vzamejo glavo, tako Terpin, so večini smučarjev, Tini niti ne toliko, vzeli dve tretjini zaslužka. Odvetnik je za poslovni dnevnik opozoril, da Lovše osnutka novega pravilnika niti ni poslal na vpogled vsem, ki jih pravilnik zadeva, zato dopušča možnost, da se utegne pri sprejemanju predloga zaplesti.

Po novem bi imeli tekmovalci pravico le še do enega osebnega sponzorja

V novih pravilih je zapisano, da lahko tekmovalec oziroma tekmovalka po novem v javnosti nastopa le tako, da ne škodi ugledu in dobremu imenu SZS in njegovega vodstva. Terpin trdi, da tako vodstvo SZS onemogoča kritiko na svoj račun in tekmovalcem jemlje svobodo govora. SZS trži celoten oglasni prostor tekmovalcev, Terpin pa svari, da tako tekmovalcem jemljejo vse osebnostne pravice, kar je pravno nesprejemljivo in neveljavno. Namesto do zdaj dovoljenih petih osebnih pokroviteljev bo imel vsak tekmovalec po novem pravico do le enega osebnega pokrovitelja, kar pri Tini Maze pomeni, da jo prikrajšajo za štiri pokrovitelje, ugotavlja Terpin. SZS pa sam smučarju določi, kje ima lahko napis osebnega pokrovitelja. Terpin se sprašuje, ali si ne bo Lovše morda izmislil, da mora Mazejeva ime svojega financerja skriti pod rokav. Kot je znano, je Tina Maze uporabljala avtomobil drugačne znamke kot druge tekmovalke in tekmovalci, novi pravilnik pa bi to onemogočil, kar se Terpinu zdi nedopustno.

Omenjeni pravilnik je bil potrjen na alpskem odboru, izvršilni odbor pa ga mora v skladu s postopkom še potrditi, je za Finance pojasnil Lovše. Povedal je, da ob sprejemanju tega dokumenta ekipa Tine Maze in njen odvetnik sploh nista dala nobenih pripomb, zato se sprašuje, kaj je namen te njihove medijske akcije. Šef smučarske zveze svari, da se bo letos proračun SZS zaradi gospodarske krize še zmanjšal, saj bo državnih sredstev za okoli 30 odstotkov manj kot prejšnje leto, pokrovitelji pa bodo primaknili nekaj več. Lovše opozarja, da bo morala Tina Maze za pokrovitelje delati, saj nihče ne da denarja, da ga kar nekdo kar vzame in gre, ne da bi za to kaj naredil. Zato želimo, tako predsednik smučarske zveze, da vsi tekmovalci enako spoštujejo pravila igre.