Sončna elektrarna bo letno predvidoma proizvedla 1,7 gigavatne ure električne energije, kar bo zadostovalo za oskrbo 425 gospodinjstev, prihranjenih pa bo več kot 1000 ton izpustov ogljikovega dioksida v ozračje. Bisol je strešne površine podjetja Ilmest, kjer bodo postavili elektrarno, v najem vzel za 25 let.

Bisol je imel ob koncu lanskega leta na občinskih objektih ter na industrijskih in drugih poslopjih postavljenih za 12 megavatov lastnih sončnih elektrarn. Pri naložbah sodelujejo tako z zasebnimi kot javnimi partnerji, strešne površine pa najamejo za obdobje od 20 do 30 let.

Niz letošnjih otvoritev sončnih elektrarn je Bisol sicer začel v petek, ko je v Grosupljem odprl sončno elektrarno na osnovni šoli Brinje in tamkajšnji športni dvorani. Gre za 422,4-kilovatno sončno elektrarno, ki je že priključena na distribucijsko omrežje in bo letno predvidoma proizvedla 444 megavatnih ur električne energije, kar bo zadostovalo potrebam 110 okoliških gospodinjstev.