Vseeno pa se od časa do časa najde kakšno podjetje, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov svojih obveznosti ne more izpolnjevati. To nam povzroča kar nekaj težav - od tega, da je potrebno plačati DDV ne glede na to, ali je bil račun plačan ali ne, do tega, da v primeru izdaje računa pričakuješ tudi priliv, ki ga nameravaš porabiti za tekoče poslovanje. Če planiranega priliva ni in ne posluješ z veliko finančne zaloge, se veriga neplačil nadaljuje na podjetja, ki zate opravljajo storitev. In prav takšna verižna reakcija je lahko izredno dolga. Hkrati nastane problem tudi v tem, ker vsak izdani račun predstavlja tudi prihodek. Slednji konec leta ustvarijo dobiček, ki ga mora podjetje plačati, čeprav denarja v bistvu še vedno ni prejelo na TRR.

Na grobo lahko naše neplačnike razdelimo na dva dela, in sicer na tiste, s katerimi se lahko o dolgovih pogovorimo ter najdemo nek smiseln plan realizacije plačil, ter tiste, ki so prepričani, da je najbolje, kar lahko v dani situaciji storijo, ignoriranje klicev, neodgovarjanje na elektronska sporočila ali postavljanje rokov, ki se jih ne držijo.

Takšno ravnanje je izredno nekonstruktivno. V primeru, da kakšnemu izmed svojih partnerjev niste sposobni plačati računa, je najslabša možna izbira ta, da ga zavajate ali pa pustite v nevednosti. Takšno ravnanje povzroča upniku dodatne stroške (klici, opomini ...), poruši mu finančne plane ter vzbuja nejevoljo. Posledično se slednji čedalje bolj nagiba v smer sodne izterjave dolgov. Če imate dober razlog, da plačila ne izvedete (na primer zaradi neplačil vašemu podjetju), potem je smiselno, da se o tem z upnikom odkrito pogovorite.

Možnih rešitev je več - od obročnega odplačevanja, do delnega odpisa dolgov, mogoče so različne kompenzacije ali pa se skupaj morda najde kakšna druga rešitev. Večina upnikov se izterjave noče posluževati, saj slednja prinaša stroške, slabitev odnosa na relaciji dolžnik-upnik, hkrati pa lahko to dolžniku prinese dodatne preglavice v primeru, da pride do blokade računov. Iz lastnih izkušenj vam tako priporočamo, da upniku razložite situacijo ter upate na najboljše.