Vsekakor je letos, če ne prej, postalo jasno, da je fotografija tisti medij, ki se odlično počuti na prostem. S težavo bi katera od slovenskih (foto)galerij ponudila tako funkcionalen in impresiven ambient, kot ga je razstavama Žige Koritnika in Marka Modica ponudilo Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju.

Med tujimi avtorji smo spoznali nekaj bolj in pa manj znanih imen, med katerimi so z razstavami izstopali Stanko Abadžić, Walter Carone, Lottie Davis, Katarina Radović, Jindržich Štreit in Andrew Testa. Kot bolj kakovostne med domačimi razstavami velja izpostaviti tiste Uroša Abrama, Rajka Bizjaka, DK, Petra Koštruna in Tanje Verlak. Ena bolj izpostavljenih domačih razstav leta je bilo delo Toneta Stojka v Jakopičevi galeriji, kjer je fotodokumentarist slovenske pomladi pokazal novejšo serijo aktov Telo v igri. Med galerijami zunaj Ljubljane sta imeli tudi letos najbolj živahen fotografski program Fotogalerija Stolp v Mariboru in galerija Simulaker v Novem mestu. V Ljubljani je konkurence čedalje več, vzdržujejo pa jo Galerija Fotografija, Galerija Photon, Mala galerija Cankarjevega doma, galerija Mi ka do in razstavišče Avla NLB, kjer razstave organizira zavod Emzin. Ta je tradicionalni organizator najbolj inkluzivnega in družabnega fotografskega dogodka, natečajne razstave, ki je tudi letos pokazala na premike v polju domače avtorske fotografije.

Minulo leto je bilo plodno za izdajo fotografskih monografij in teoretskih del s področja fotografije. Posebej gre izpostaviti izid dela Nenadoma se je stemnilo Maruše in Mete Krese, kjer avtorici povezujeta poezijo in fotografijo. Pričakali smo prevoda dveh teoretskih del, iz nemščine K filozofiji fotografije Viléma Flusserja in iz angleščine Goreč od želje Geoffreya Batchna. Še pomembneje, dobili smo kar dve izvirni domači teoretski deli. Fotoreporter Uroš Hočevar je spisal izjemno tehtno Estetiko reportažne fotografije, Matej Peljhan, Jure Kravanja in Dušan Rutar pa so se ukvarjali s filozofijo fotografskega pogleda v delu Za-govor podob, ki besedilo prav tako naslanja na slikovni material.