V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja, kjer so v torek izrazili željo po pogovoru z najverjetnejšim mandatarjem Zoranom Jankovićem glede njegovega predloga za kompromisno rešitev, še čakajo na sestanek, je za STA dejal predsednik konfederacije Branimir Štrukelj.

Po Jankovićevem predlogu bi bila napredovanja v plačne razrede in nazive zamrznjena le v prvi polovici leta 2012, v drugi polovici leta pa bi se ta zamrznitev sprostila. V konfederaciji so zakonski predlog pripravljeni podpreti, a pod pogojem, da se poslanske skupine v državnem zboru pisno zavežejo, da se odrečejo kakršnim koli dodatnim enostranskim spremembam v prihodnjem letu.

Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Drago Ščernjavič, pa vse začasne vodje poslanskih skupin vabi na sestanek v četrtek. Na njem bi jim predstavili svoje predloge in zahteve za razširitev področij varčevanja v interventnem zakonu.

V skupini predlagajo, da se na podlagi pregleda učinkovitosti izvajanja dosedanjih varčevalnih ukrepov v obdobju od druge polovice leta 2008 do maja letos oblikuje poseben zakon. Ta naj po njihovem predlogu vključi vse do zdaj neizvedene varčevalne ukrepe. Opredelijo naj se cilji, kazalniki in odgovornost za izvajanje več kot 50 varčevalnih ukrepov vlade, ki jih je revidiralo računsko sodišče, je zapisal Ščernjavič.

"Takšen pristop bo dal konkretne rezultate v nekaj mesecih in v naslednjem letu. To je tudi pogoj, da se na tej podlagi in konkretnih prihrankih na drugih področjih zmanjša pritisk in omejevanje samo pri plačah in drugih prejemkih," meni Ščernjavič.

Med ukrepi, ki jih predlagajo, je omejitev potovanj v tujino za vsa ministrstva in organe najmanj za eno tretjino. Pozivajo k temeljiti analizi plačil za povečan obseg dela v javnem sektorju, v primeru nepravilnosti pa morajo biti sredstva vrnjena v proračun. Prihranek ocenjujejo na približno 15 milijonov evrov. Izdatki za blago in storitve pa naj se zmanjšajo, predlagajo v skupini.

Predlog vladnega zakona, ki pa še ne vključuje Jankovićeve kompromisne rešitve, med drugim določa, da se v letu 2012 ne bodo usklajevali transferi posameznikom in gospodinjstvom, pokojnine in drugi prejemki ter plače javnih uslužbencev in funkcionarjev. Višina regresa za javne uslužbence in funkcionarje za leto 2012 ostane pri 692 evrih, v veljavi pa bodo ostale tudi omejitve napredovanj javnih uslužbencev v letu 2012. Plače funkcionarjev se bodo znižale za štiri odstotke osnovne plače.