Dejan Jurkovič, vodja sektorja za investicije na direktoratu za železnice in žičnice prometnega ministrstva, pravi, da si bo država prizadevala progo vključiti v evropsko finančno perspektivo 2014-2020, ki bo po predvidevanjih znana do konca prihodnjega leta in bo po predlogu evropske komisije težka kar 1025 milijard evrov.

V pobudi tri inačice trase

"V pobudi za državni prostorski načrt so opredeljene tri variante predvidene trase nove proge, ki vključujejo navezavo na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Z načrtovano novo progo bomo razbremenili obstoječo progo, ki bo predvidoma namenjena zgolj lokalnemu prometu," pojasnjuje Jurkovič. Dodaja, da vse variante izboljšujejo povezave primestnih središč z Ljubljano in zagotavljajo prestopanje na druge oblike javnega potniškega prometa, kar bo prineslo "veliko razbremenitev tako primestnega kot tudi mestnega cestnega prometa".

Med Ljubljano in Kranjem je predvidenih šest različic in podrazličic nove proge. Različica A1 predvideva traso, ki bi tekla vzporedno z avtocesto, in navezavo na novo železniško postajo Kranj. Po različici A2 bi trasa potekala mimo Smlednika in Zbilj ter prek Sorškega in Čirškega polja do nove postaje v Kranju. Različica A3 poteka po obstoječem koridorju do Medvod, na Sorškem polju pa se naveže na različico A2. Različice med novo postajo v Kranju in Peračico potekajo ob avtocesti, na odseku med Peračico in Jesenicami minimalno odstopajo od sedanje proge, vse pa ohranjajo postajo v Lescah. Navezava na letališče Jožeta Pučnika je v pobudi državnega prostorskega načrta možna kar v šestih variantah in podvariantah.

Najboljša od ljubljanskih Vižmarij ob gorenjski avtocesti

Stane Bobnar, direktor Aeroinženiringa v Aerodromu Ljubljana, pravi, da je po njihovem mnenju najboljša trasa, ki poteka od ljubljanskih Vižmarij ob gorenjski avtocesti mimo Kranja po severni strani. "Ta trasa poteka neposredno ob letališkem kompleksu. Do potniških in tovornih terminalov je predvidena krožna zanka kot odcep z glavne trase. V področju terminalov je trasa vkopana," pojasnjuje Bobnar. Na letališču bi po njegovih besedah lahko po dokončanju povezave stavili na multimodalni (cesta-letalo-železnica-pristanišče) logistični center na južni strani letališča med vzletno pristajalno stezo in avtocesto ter z njim še povečali letalski tovorni promet.

Nova proga med Ljubljano, Kranjem in Jesenicami bo po načrtih prilagojena za hitrosti do 160 kilometrov na uro, medtem ko bo enotirna navezava na brniško letališče omogočala hitrosti do 80 kilometrov na uro. Jurkovič opozarja, da bo vsa trasa zaradi dolžine, poseljenosti in številnih naravnih omejitev velik gradbeni izziv. Med drugim bodo morali prestaviti tudi železniško postajo v Kranju, na katero zaradi omejenega prostora in višinskega poteka ni mogoče navezati nove proge. Jurkovič pravi, da točne lokacije nove postaje ne poznajo, saj se po posameznih variantah te razlikujejo.