To je zelo ambiciozen načrt, če vemo, da delež osebnega motornega prometa danes predstavlja kar dve tretjini vsega prometa, delež javnega potniškega prometa pa vseskozi pada, tako da se je število potnikov na progah LPP od leta 1986 do danes zmanjšalo že za polovico.

Nadaljnje zapiranje središča za promet

Predlog prometne politike Mestne občine Ljubljana do leta 2020 povzema številne že znane ukrepe in dodaja nekaj novih, v grobem pa predvideva zadrževanje osebnega motornega prometa na obrobju mesta s širjenjem plačljivih parkirnih površin, tako da bi voznike prepričali v parkiranje na enem izmed osmih parkirišč P + R in nadaljevanje poti z avtobusi, izboljšanje javnega potniškega prometa z boljšimi vozili, povečanje hitrosti mestnih avtobusov z uvedbo prednosti v križiščih in kasneje ločenimi rumenimi pasovi ter širjenje mreže kolesarskih stez in površin za pešce.

Občina bo v prihodnjih letih nadaljevala zapiranje mestnega središča za promet, najbolj bo zagotovo odmevalo delno zaprtje Slovenske ceste med Gosposvetsko in Aškerčevo cesto, ki naj bi bi jo do leta 2015 namenili zgolj pešcem, kolesarjem in javnemu potniškemu prometu.

Omejen režim za osebna vozila bi uvedli tudi na Slomškovi, Igriški in Eipprovi ulici ter Rimski cesti in deloma Poljanskem nabrežju pri Rogu. Območja za pešce z omejenim lokalnim prometom so po strategiji predvidena v večjem delu Prul, na Vegovi in Gosposki ulici, Trubarjevi cesti v celoti ter na večjem delu Petkovškovega nabrežja.

Nove garažne hiše in krožne avtobusne proge

Da bi to lahko storili, bo treba dokončati še nekaj garažnih hiš, predvsem tisto pod tržnico in Krekovim trgom, pa Kozolec 2, garažno hišo v okviru Kolizeja, Ilirije in Emonike v središču mesta. Prometna strategija predvideva tudi gradnjo garažne hiše na Ljubljanskem gradu, o kateri do zdaj ni bilo govora, ter že dolgo obljubljene garažne hiše v stanovanjskih soseskah na Fužinah, v Mostah, Šiški in za Bežigradom. Na obrobju mesta so predvidena parkirišča P + R: danes najbolj priljubljeno na Dolgem mostu naj bi širili, nova pa zgradili na Brezovici, Rudniku, Studencu ob Barjanski in Litijski cesti ter v Stanežičah.

Po dokončanju mreže P + R mestna občina ne izključuje radikalnih ukrepov za zmanjšanje prometa, kot je zaračunavanje vinjet ali vstopnih taks za vožnjo po mestu. To se gotovo ne bo zgodilo čez noč, saj je pogoj za njihovo uvedbo poleg parkirišč P + R tudi povečanje hitrosti avtobusov LPP na treh vpadnicah: Dunajski, Celovški in Tržaški cesti, kjer naj bi zanje uredili ločene rumene pasove. Velika novost na področju javnega potniškega prometa bo tudi vzpostavitev dveh krožnih prog LPP v središču mesta. Prva, imenovana 4a, bo potekala po Masarykovi cesti, Tavčarjevi ulici, Slovenski cesti, Dalmatinovi in Komenskega ulici, Resljevi cesti, Kopitarjevi ulici, Poljanski cesti, Rozmanovi in Maistrovi ulici mimo Tabora in po Metelkovi ulici nazaj do Masarykove ceste. Druga proga z imenom 4b naj bi povezovala glavne mestne znamenitosti: muzeje in kulturne ustanove med Slovensko in Prešernovo cesto, Tobačno, Trnovsko cerkev, Prule in Križanke. Na obeh krožnih progah bodo po napovedih krožili manjši avtobusi na zemeljski plin.

Ambiciozni kolesarski načrti

Mestna občina Ljubljana vsaj na papirju veliko stavi tudi na kolesarjenje. Predvsem za prevoz na delo, kamor se po analizi iz leta 2003 kar 85 odstotkov ljudi vozi z avtomobilom, in poti študentov. "Ljubljančani bodo v večji meri izbrali kolo, ker bo vzpostavljena neprekinjena kolesarska mreža glavnih in povezovalnih poti mimo najbolj obljudenih območij za pešce, kjer bo kolesar varno in udobno potoval do katerega koli cilja v mestu. Poti bodo pregledno označene s smerokazi. Poleg tega bo mesto zagotovilo zadostno število kolesarskih stojal in pokritih kolesarnic za varno shrambo koles, še posebej na območju nove železniške in avtobusne postaje, okoli glavnih zaposlovalcev v mestu ter na parkiriščih P + R. Postavljene bodo tudi električne črpalke za polnjenje zračnic, polnilnice za električna kolesa, vzpostavljena bo mreža servisov za popravilo koles," napovedujejo v novi prometni strategiji.

V njej mestna občina obljublja več kilometrov preurejenih ali povsem novih kolesarskih stez. Glavnina pozornosti je posvečena središču mesta, kjer naj bi uredili sistem obrežnih kolesarskih poti, nove kolesarske steze pa so predvidene še ob Aškerčevi, Slovenski, Jurčkovi, Hladnikovi Masarykovi in Litijski cesti, Kajuhovi in Vojkovi ulici za Bežigradom. Pokrite kolesarnice občina načrtuje na Vodnikovem trgu ter ob železniški postaji na Vilharjevi in Masarykovi cesti.