"Predvolilni programi obljubljajo odpravljanje administrativnih ovir, združevanje ministrstev, ukinitve nekaterih služb in skrajševanje postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vse te obljube brez podrobne razlage ostajajo zavajajoče in neprepričljive," je zbornica zapisala v sporočilu za javnost.

Skladno s tem pričakuje, da bodo stranke in liste pravočasno podrobneje predstavile pogled na razmere na področju urejanja prostora in konkretne ukrepe.

Državljane po besedah predstavnikov zbornice upravičeno zanima, kako bi kandidati dosegli večjo učinkovitost dela na področju urejanja prostora, kako bi zagotovili uresničevanje javnega interesa za skladen prostorski razvoj in ustrezno stanovanjsko politiko ter kako bi preprečili špekulacije pri (pre)prodaji zemljišč.

Prav tako bi morali kandidati pojasniti, kako bi Slovenija, ki vztraja pri vzorcu razpršene gradnje v prostoru, stopila na pot trajnostnega razvoja in prilagajanja podnebnim spremembam, so dodali.

"Prostor je edinstvena, teritorialno omejena dobrina, za katero je javni interes še posebej poudarjen. S svojim naravnim in grajenim okoljem je ena najbolj stabilnih sestavin narodove identitete in kulture. Kakovostno urejen prostor je tudi oprijemljiva ekonomska kategorija, saj odraža uspešno delovanje družbe, ohranja vrednost naložb, zvišuje zaupanje vlagateljev, je osnova za turizem vseh vrst in celotni družbi zagotavlja dolgoročno stabilnost," so izpostavili.

Kot so še navedli, je končni cilj gospodarne in kulturne rabe prostora zato nedvoumen - zagotoviti blagostanje, varnost in udobje vsem prebivalcem. "Zato mora biti politika ravnanja s prostorom vedno nad kratkoročnimi tržnimi 'svobodami', njegovo načrtovanje pa dolgoročno in kontinuirano," so prepričani.

Načrtovano, usklajeno in vzdržno ravnanje s prostorom bi morala biti po mnenju predstavnikov zbornice najvišja nacionalna prioriteta, ločena od dnevne politike.