Eurostat je uporabil podatke iz 19 evropskih držav in let 2008 in 2009. Pri razvrščanju ljudi glede na telesno težo je uporabil indeks telesne mase, pri katerem 18,5 pomeni podhranjenost, 18,5-25 normalno telesno težo, 25-29,5 prekomerno telesno težo, 30-35 debelost in 35 hujšo obliko debelosti. Čeprav je bil indeks telesne mase deležen številnih kritik, saj v "maščobe" računa tudi "mišice", so strokovnjaki prepričani, da podatki Eurostata odražajo resnično stanje.

Več o raziskavi si lahko preberete na tej povezavi.

Britanke so najdebelejše Evropejke, poroča Daily Mail. Predebelih jih je kar četrtina, kar je najvišji delež v evropskih državah. Precej slabo so se odrezali tudi Britanci, saj je predebel eden izmed petih. Britanske strokovnjake pa je zaskrbel predvsem podatek o debelosti med mladimi, ki v Veliki Britaniji postaja vse bolj pogosta. Predebelih je 16 odstotkov mladih žensk, starih od 18 do 24 let, kar je 16-krat več kot v katerikoli drugi državi. Predebelih je tudi 6 odstotkov mladih Britancev.

Delež predebelih 2008/2009
ŽENSKE delež (%)
Velika Britanija 23,9
Malta 21,1
Latvija 20,9
Estonija 20,5
Madžarska 18,8
Češka 18,3
Grčija 17,6
Slovenija 16,3
Poljska 15,8
Slovaška 15,7
MOŠKI delež (%)
Malta 24,7
Velika Britanija 22,1
Madžarska 21,4
Češka 18,4
Grčija 17,6
Poljska 17,3
Slovenija 17,3
Španija 17,0
Ciper 16,7
Nemčija 16,1

Višji delež predebelih ljudi imata samo ZDA in Irska, ki pa v raziskavo nista bili vključeni. Veliki Britaniji po deležu predebelih ljudi sledijo Malta (21,1 odstotka predebelih žensk), Latvija in Estonija (20,9 in 20,5 odstotka žensk). V Nemčiji je predebelih samo 15 odstotkov žensk, v Franciji 12,7 odstotka žensk in v Italiji 9,3 odstotka.

V Veliki Britaniji je 22 odstotkov predebelih moških in skoraj dvakrat več tistih, ki imajo prekomerno telesno težo. Strokovnjaki so prepričani, da je finančna kriza razmere poslabšala, saj ljudje nimajo denarja za kvalitetno hrano, zato kupujejo poceni hrano, ki vsebuje veliko sladkorja.

Predebelih Slovenk je 16,3 odstotka, kar nas uvršča na osmo mesto. Slabše od žensk so se uvrstili moški, ki jih je v Sloveniji 17,3 odstotka – med evropskimi državami pa se uvrščajo na sedmo mesto.