V Heliosu poudarjajo, da so se zaradi insolventnosti največjega lastnika Zvona Ena znašli na listi želenih dezinvesticij NLB. Prejete informacije, da želijo lastniki, med katerimi sta tudi državna Kapitalska družba (Kad) in Slovenska odškodninska družba (Sod), prodati svoje deleže "v nekaterih uspešnih slovenskih družbah", skrbi tudi Cinkarno Celje, v kateri ima Zvon Ena skoraj 25-odstotni lastniški delež.

(Foto: Luka Cjuha)

Skušajo s prodajo prikriti izgube?

Delavcem cinkarne in Heliosa so se iz solidarnosti pridružili tudi predstavniki Steklarne Rogaška, protestni shod pa je pripravil Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije (KNG) Slovenije. Protesta se je po navedbah organizatorjev udeležilo več kot 500 delavcev, pridružil se jim je tudi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič.

Ti so glasno izrazili svoje nestrinjanje s politiko NLB, ki po navedbah predsednika sindikata KNG Tomaža Kumra "združuje sile" in želi prodati delež v Heliosu. "Ne strinjamo se s prodajo slovenskega premoženja na način, kot je sedaj začrtan," je poudaril Kumer. "Ker banka ne more dobiti sredstev za dokapitalizacijo, se je odločila za prodajo slovenskih podjetij."

Niso seznanjeni z dogajanjem

V podjetjih so namreč prepričani, da NLB "sedaj, ko ji ni bila odobrena dokapitalizacija s strani države, prodaja zasežene lastniške deleže, da bi pokrila izgube, ki jih je sama povzročila z odobravanjem nezavarovanih kreditov tajkunom". Še več, z namenom doseganja najvišjih kupnin NLB sili tudi ostale lastnike v prodajo njihovih deležev, pri tem pa je ne zanimajo nameni kupcev, temveč zgolj iztržena cena. Takšno ravnanje po njihovem podpira Banka Slovenije.

Kumer je zatrdil, da se upravi Heliosa in Cinkarne Celje zavedata slabe situacije zaradi nestabilne lastniške strukture in iščeta pravo rešitev. Banka pa za reševanje situacije ni primerna, saj ne ve, kaj se dogaja. Kot poudarja predsednik sindikata, v podjetjih vedo, kdo prihaja, in se s tem ne strinjajo. Tujega lastništva se bojijo zaradi slabih izkušenj, skrbijo jih delovna mesta, pa tudi prihodnost podjetij, katerih zgodbo so soustvarjali več desetletij.

O prodaji kokoši, ki nesejo jajca

Predstavniki delavcev so danes poudarili še, da sta Helios in Cinkarna Celje dobri slovenski podjetji, ki se uspešno spopadata z gospodarsko krizo. Država naj ne prodaja kokoši, ki nesejo jajca, so zapisali v svojih stališčih. NLB naj se raje za polnjenje svoje finančne luknje obrne na tiste, ki so odgovorni za odobritve milijonskih kreditov tajkunom.

Svoje pomisleke in pozive v pisni obliki so predstavniki sindikata danes predali generalnemu sekretarju NLB Samu Nučiču. Ta je obljubil, da bo problematiko še danes na seji obravnaval nadzorni svet banke. Ob tem pa je dodal, da "NLB ni med najpomembnejšimi ali pa zelo pomembnimi lastniki" treh družb, katerih predstavniki so se danes zbrali pred stavbo banke.

Zasežene delnice bodo prodali

NLB mora v skladu s sprejeto strategijo delnice podjetij, ki jih je pridobila z naslova unovčevanja neplačanih terjatev, odprodati za ustrezno ceno, so po seji nadzornega sveta sporočili iz banke.

Nadzorni svet NLB se je na današnji seji pod točko "razno" namreč seznanil tudi s protestnim pismom in zahtevami delavcev Heliosa, Cinkarne Celje in Steklarne Rogaška, ki so ga ti med današnjim protestom predali vodstvu banke.

Predsednik nadzornikov Marko Simoneti je v sporočilu za javnost po seji poudaril, da banka zasežene deleže v podjetjih mora odprodati. Tako unovčeno premoženje naj bi NLB namreč namenila za novo kreditiranje.

(Foto: Luka Cjuha)

V imenu Banke Slovenije pa je pisma delavcev prevzela direktorica sekretariata banke Vida Šeme Hočevar. "Guverner in svet Banke Slovenije bosta to podrobno preučila," je zagotovila. Dodala je, da so glavni naslovnik zahtev delavcev banke, v poslovno prakso katerih se Banka Slovenije ne spušča. Vseeno pa je obljubila spremljanje situacije. "Vse to bomo vzeli resno," je zagotovila.

Kasneje so sicer iz Banke Slovenije sporočili, da sta industrija oziroma sektor predelovalnih dejavnosti "v vsakem gospodarstvu velikega pomena, saj sta pomembna notranja, integralna vira gospodarske rasti in spodbujanja izvozne dejavnosti". Ohranitev, spodbuda in razvoj le-teh je za Slovenijo strateškega pomena, so poudarili.

Banka Slovenije ob tem ugotavlja, da bi bilo potrebno v Sloveniji čim prej sprejeti in uresničiti strukturne spremembe, saj z njimi že zamujamo. Zato ponovno poziva nosilce politike in ekonomske politike, naj čim prej sprejmejo in izvedejo ustrezne ekonomske ukrepe, ki bodo omogočili stabilizacijo stanja in oblikovanje ter izvajanje realne razvojne strategije države.

(Foto: Luka Cjuha)

Delavci so danes svoje zahteve predali tudi predsedniku državnega sveta Blažu Kavčiču in namestniku sekretarja Primožu Hainzu. "Težave, ki smo jim priča v nekaterih dobrih slovenskih firmah, so rezultat tega, da manjka koncept upravljanja države s svojim premoženjem," so po sprejetju delegacije sporočili iz državnega sveta.

Država je lahko dober gospodar

Na protestni shod in očitke delavcev se je na novinarski konferenci po seji vlade odzvala predsednica Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN) Dagmar Komar. Ta je pojasnila, da agencija naložbe v Cinkarni Celje v osnutku strategije upravljanja državnih naložb ni opredelila kot strateške, lahko pa se ta odločitev še spremeni. "Mi družbo upravljamo na način, kot nam zakon veleva, in izvršujemo pravice in obveznosti v tem duhu," je zatrdila.

(Foto: Luka Cjuha)

Na splošno pa je glede očitkov, da je država slab lastnik, poudarila, da bi država najprej morala sprejeti lastniško politiko, v kateri bi opredelila, kaj je zanjo strateškega pomena. V okviru tega bi agencija nato izvajala svoje aktivnosti. "Štejem, da je država lahko zelo dober gospodar," je zatrdila Komarjeva.