Posledica želje po čim boljšem varčevanju z energijo bo še bolj »racionalno« zračenje, nemalokrat pa mnogi stanovalci v strahu pred prevelikim ohlajevanjem prostora sploh ne bodo več zračili. Posledice nezadostnega zračenja so se številnim lastnikom novih zrakotesnih oken pokazale v obliki plesni in povečane vlage, sedaj pa jim preti še zadušitev.

Več na MOJDOM.DNEVNIK.SI.