Očetje nenadoma postanejo pedofili

Na ta problem je v pritožbi na evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu zelo odkrito opozoril celjski odvetnik Boštjan Verstovšek, ki je med drugim zapisal, da so ovadbe zaradi domnevnih spolnih zlorab otrok zoper očete v Sloveniji postale izredno učinkovito sredstvo za preprečevanje stikov med očeti in otroci. V večini primerov gre za lažne ovadbe in zlorabo kazenskih postopkov, saj je večina ovadb podana šele takrat, ko očetje pred uradnimi organi uveljavijo pravico do stika z otrokom, ki jim ga je mati pred tem onemogočala, nato nenadoma postanejo pedofili, tovrstno prakso opisuje Verstovšek. "Pristojni organi so s to problematiko zelo dobro seznanjeni in vedo, da gre za zlorabo postopkov, katerih namen je zgolj preprečitev stikov med otroci in tistim od staršev, ki mu otrok ni dodeljen, a se takšna praksa še naprej dopušča," opozarja odvetnik.

Ravno pred nekaj dnevi smo poročali, da bo morala Slovenija pritožniku s celjskega območja, ki ga je pred evropskim sodiščem zastopal Verstovšek, zaradi kršitve pravice do družinskega življenja izplačati 6000 evrov odškodnine. Primer je bil povezan z onemogočanjem stikov med očetom in hčerko, za kar je mati izrabljala tudi lažne očitke o spolni zlorabi, ki naj bi jo zakrivil oče, pristojni organi pa so porabili kar tri leta, da so ugotovili, da materini očitki ne držijo.

In omenjeni primer ni osamljen. O podobni mučni izkušnji je spomladi za Dnevnik spregovoril 42-letni oče s Primorske, ki po razhodu z bivšo partnerico svoje predšolske hčerkice ni videl skoraj dve leti, ker mu je njena mati na vse načine onemogočala stike. Ko jih je s pomočjo odvetnika vendarle dosegel, pa je doživel pravi šok, saj ga je mati prijavila zaradi domnevnega spolnega zlorabljanja punčke. Ime si je opral šele po dveh letih sodnih postopkov, ko so se obtožbe izkazale za neresnične, v vsem tem času pa je hčerkico videl bolj malokrat. Poleg omenjenih dveh lahko med podobne primere prištejemo tudi zgodbo štiriletne deklice iz Koroške, ki sicer še ni pravnomočno zaključena, le da v tem primeru za ovadbo o spolni zlorabi stoji oče, ki deklico skriva že od lanske jeseni, čeprav jo je sodišče že pred letom dni dokončno dodelilo materi.

Šest let po sestanku brez sprememb

S podobnimi primeri so pristojni organi seznanjeni že leta, kar potrjuje tudi zapisnik sestanka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve iz leta 2005, ki smo ga pridobili v uredništvu. Na njem so tudi o vprašanju manipulacij z očitki o spolnih zlorabah, ki so namenjeni zgolj oviranju stikov, razpravljali predstavniki vseh pristojnih organov, od policije, tožilstva in sodišč do centrov za socialno delo in ministrstva za delo. Že takrat so ugotovili, da "število lažnih kazenskih ovadb iz leta v leto narašča" in da se že v praktično vsakem drugem primeru pojavlja očitek o spolni zlorabi.

A tudi šest let kasneje je mogoče ugotoviti, da se omenjene zgodbe ponavljajo, koraka naprej, ki bi možnost tovrstnih manipulacij zmanjšal, pa odgovorni v vsem tem času niso uspeli narediti. Na ministrstvu za delo so nam denimo pojasnili le, da novi družinski zakonik, ki naj bi začel veljati prihodnje leto, prinaša "nov koncept mirnega reševanja sporov še pred uvedbo postopka pred sodiščem", ki bo vključeval svetovanje in družinsko mediacijo. Ob tem uradnih podatkov o razširjenosti te problematike niti ni mogoče dobiti. Tiskovna predstavnica policije Vesna Drole je sicer potrdila, da se primeri krivih ovadb za spolne zlorabe otrok, katerih namen je preprečitev stikov med otrokom in drugim parterjem, pojavljajo, vendar naj bi bili številčno glede na drugo problematiko zanemarljivi.

Preganjanja zaradi krivih ovadb ni

Vendar že samo podatki, ki nam jih je posredoval Boštjan Verstovšek, temu ne pritrjujejo, saj se samo v njegovi odvetniški pisarni v zadnjih dveh ali treh letih vsako leto srečajo z okoli 40 primeri, v katerih se med nekdanjima parterjema pojavljajo obtožbe o spolni zlorabi otroka. "Kolikor se spomnim, se je morda v vsega skupaj petih primerih izkazalo, da očitki o spolni zlorabi držijo. V vseh preostalih je mogoče govoriti o manipulacijah z ovadbami, ki tako še naprej predstavljajo učinkovito sredstvo za preprečevanje stikov," opozarja celjski odvetnik.

Lažne prijave pedofilije bi zagotovo zmanjšali, če bi starše, ki jih podajajo, dosledno preganjali zaradi krive ovadbe, a se to po naših podatkih dogaja zelo redko. Z uradnimi podatki o takšnih ukrepih nam pristojni niso mogli postreči, ker jih nikjer nimajo, odnos organov pregona do takšnih prijav pa nazorno kaže že omenjeni primer, o katerem je odločalo tudi evropsko sodišče. "Ko smo zaradi očitne zlorabe mamo ovadili zaradi krive ovadbe, jo je tožilstvo zavrglo, ne da bi zadevo sploh resno preiskalo, kar kaže, da se takšno početje tolerira," še ocenjuje Boštjan Verstovšek.

Tako je mogoče skleniti le, da bi morali pristojni v dobro otrok in po krivem preganjanih staršev zagotoviti vsaj, da bi postopki pred vsemi vpletenimi organi tekli precej hitreje kot doslej, ko so do rešitve tako hudih primerov neredko pretekli celo dve leti ali še več.