Kot so zapisali, bi bilo z vidika obstoječe zakonodaje kakršno koli zanikanje možnosti posvojitve otroka istospolnega partnerja ob izpolnjevanju ostalih pogojev pravno nedopustna diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti. Takšno ravnanje pa bi ob ustavi kršilo tudi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in ne bi upoštevalo več odločb Evropskega sodišča za človekove pravice na tem področju, navajajo.

Ob tem so na ministrstvu poudarili, da pristojni organi v procesu preverjanja in obravnave strank v postopku posvojitve niso ugotovili nikakršnih strokovnih zadržkov, ki bi narekovali zavrnitev posvojitve. Nasprotno, v postopku se je večkrat izkazalo, da bi bila takšna posvojitev "absolutno v največjem interesu otroka, ki v tej skupnosti že živi in ki mu tudi zagotavlja ustrezno družinsko okolje, varnost in podporo, ki so ključnega pomena za ustrezen otrokov razvoj".

Glede možnosti posvojitve otroka partnerja se ministrstvo sklicuje na zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ko navajajo na ministrstvu, namreč zakon v 135. členu pri možnosti dostopa do enostranske posvojitve oseb ne loči glede na njihov partnerski status, saj ne zahteva niti obstoja zakonske zveze niti zunajzakonske skupnosti niti kakršnekoli druge partnerske skupnosti. Otroka lahko po njihovem posvoji vsakdo kot posameznik, če se izkaže, da je to skladno z ostalimi posvojitvenimi pogoji in v otrokovo korist.

Zakonodajalec tako upošteva temeljno načelo enakega obravnavanja ne glede na katerokoli osebno okoliščino, navajajo na ministrstvu. Dodajajo, da je dopustnost enostranske posvojitve v istospolnih družinah, pri kateri eden od partnerjev posvoji biološkega otroka drugega partnerja, izrecno potrdilo tudi vrhovno sodišče v svojem sklepu o priznanju tuje sodne odločbe o posvojitvi.

Po poročanju Večera je ministrstvo odločalo kot drugostopenjski organ, po pritožbi na odločitev pristojnega centra za socialno delo. Odločitev pa je pomembna tudi zato, ker naj bi ob morebitnem padcu družinskega zakonika, če do referenduma pride, vse tovrstne primere reševali na enak način.

Zoper odločbo ministrstva ni dopustna pritožba, dopusten pa je upravni spor pred upravnim sodiščem.