Na drugi obravnavi predloga zakona članov odbora ni prepričal niti kompromisni amandma Obrtno-podjetniške zbornice (OPZ), da bi gradnjo v lastni režiji omejili na največ 200 kvadratnih metrov velike objekte. Ob tem je OPZ tudi predlagala, da bi ob pridobitvi gradbenega dovoljenja investitor moral občini najaviti, ali bo gradbena dela opravil v lastni režiji ali pa bo najel registriranega izvajalca. "S tem bi ustvarili evidenco gradenj v lastni režiji in bi tako lahko kontrolirali, ali se dela izvajajo v okviru sive oziroma črne ekonomije, hkrati pa bi z večjim nadzorom takšnih gradenj dvignili njihovo kvaliteto," je odboru pojasnil predstavnik OPZ Franci Bukovec.

Prav preprečevanje sive ekonomije oziroma dela na črno v gradbeništvu ter dvig kvalitete gradenj so bili glavni razlogi predlagateljev za spremembo zakona. Vendar so tako državni svetniki kot Kmetijsko-gozdarska zbornica in Skupnost občin Slovenije, ne nazadnje pa tudi koalicijski in opozicijski poslanci menili, da s predlagano spremembo zakona želenih učinkov ne bi dosegli. "Ta predlog v ničemer ne rešuje težav, o katerih je govora, saj je zmanjševanje sive ekonomije in sanacija gradbeništva stvar inšpekcij, nadzora in tudi obrtnikov, ki jemljejo plačila na roko, ne pa navadnih državljanov, ki tako ali tako v zelo majhni meri gradijo sami," je bil na odboru jasen poslanec SDS Danijel Krivec