Podjetje Lidl je namreč včeraj za nedoločen čas zaprlo svojo trgovino v Trgovskem središču Rudnik. Iz podjetja so sporočili, da so se za to odločili, ker želijo preučiti posedanje tal in morebitne vplive na Lidlov objekt.

Dodali so, da spremembe v višinskih razlikah na posameznih točkah terena opažajo vse od odprtja, te razlike pa so "še posebej očitne prav na območju trgovine Lidl, kjer so začeli sanacijo popolnoma uničenega vozišča"

. Ker pri podjetju redno spremljajo potek posedanja, sklepajo, da bo v prihodnje večje, kot so sprva predvidevali, zato so iz varnostnih razlogov trgovino zaprli.

Pri Lidlu bodo zdaj opravili nadaljnje meritve, na podlagi katerih bodo ukrepali. Od meritev je odvisno tudi, kdaj se bo trgovina ponovno odprla. Na podlagi rezultatov analiz se bodo tudi odločili za morebitne tožbe.

Novica je presenetila tudi dr. Ludvika Traunerja z mariborske fakultete za gradbeništvo, saj se, kot pravi Trauner, danes "redko zgodi, da morajo objekte zapreti zaradi posedanja". Posedanje objektov sicer še zdaleč ni neobičajen pojav, saj, kot pravi Trauner, se vsi objekti posedajo, in dokler se posedajo enakomerno, ni nobene nevarnosti.

"Težave se začnejo šele pri neenakomernem posedanju. Če se na različnih točkah pri objektu tla različno posedajo, lahko pride do nedopustnih deformacij, tudi do pokanj v konstrukciji," pojasnjuje Trauner. Na vprašanje, ali je mogoče objekt, ki se neenakomerno poseda, naknadno popraviti, Trauner odgovarja, da je sicer mogoče marsikaj popraviti, vendar je še posebej na ljubljanskem Barju, kjer zaradi velike poroznosti tal prihaja do večjega posedanja, za kaj takega potrebnega veliko strokovnega znanja.

Nevarnosti, da bi zaradi posedanja morali zapreti trgovine, niso opazili v bližnji trgovini Big Bang. Prav tako ni nevarnosti za trgovino Leclerc, ki je v najstarejšem objektu v poslovnem središču Rudnik. Generalni direktor podjetja Rudnidis Trgovina, d.o.o., Jean-François Higonet, ki vodi ljubljansko trgovino Leclerc, nam je sporočil, da v letu 1999 zgrajeni hipermarket "temelji na gruščnatih kolih in po zaslugi tega sistema gradbena struktura ni bila deformirana". Stopnjo posedanja skrbno merijo in rezultati so ustrezni, tako da nimajo nikakršnega razloga za izvajanje del proti posedanju, je povedal Higonet.