Zanimivo je, da se ti najnovejši izračuni, v katerih smo upoštevali tudi različne olajšave (vojaščina, šolanje, znižanje upokojitvene starosti zaradi otrok), precej razlikujejo od izračunov, ki doslej teh okoliščin niso upoštevali. Premierju Pahorju na primer bi te olajšave po novem zakonu prinesle eno leto nižjo potrebno upokojitveno starost, medtem ko bi bila po starem zakonu upokojitvena starost s temi olajšavami nižja za kar štiri leta. To pomeni, da bi po novem zakonu in novih izračunih moral delati pet let dlje in ne le dve leti dlje.

Zpiz je izračunal tudi predčasne pokojnine

V naši raziskavi smo uporabili podatke nekaterih znanih osebnosti, predvsem tistih, ki so na tak ali drugačen način povezane s pokojninsko reformo, pa tudi nekaterih drugih, za katere menimo, da jih slovenska javnost dobro pozna. V širši javnosti znanim osebnostim smo priključili še vzgojiteljico v vrtcu in avtorja članka. V članku smo poskušali predstaviti razlike pri različnih pogojih; tako za moške kot ženske, glede na različno starost, delovno dobo in morebitne olajšave. Izračune je opravil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) na podlagi pisnega soglasja udeleženih oseb.

Na Zpizu so pojasnili, da so bili izračuni upokojitvenih pogojev po veljavnem in po novem zakonu pripravljeni na podlagi podatkov matične evidence zavarovancev in podatkov, ki so jih osebe navedle same; tu gre predvsem za olajšave zaradi otrok, služenja obveznega vojaškega roka in dodane dobe po sedanjem pokojninskem zakonu. Zpiz je pri tem upošteval predpostavko, da bodo vse osebe do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine ostale neprekinjeno v zavarovanju.

V prispevku so poleg predvidenih datumov izpolnitve pogojev po starem in novem zakonu, v primerih, ko je to aktualno, navedeni tudi predvideni datumi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, ki jo uvaja novi pokojninski zakon. Zpiz je izračunal tudi odmerne odstotke za odmero starostne pokojnine od pokojninske osnove (po obeh zakonih) ter morebitni odstotek zmanjšanja starostne pokojnine zaradi neizpolnjevanja pogoja polne starosti po sedanjem pokojninskem zakonu. Pri izračunih, v katerih je vključen predvideni datum izpolnitve pogojev za predčasno pokojnino po novem zakonu, je naveden tudi odstotek zmanjšanja pokojnine zaradi predčasne upokojitve. Prav tako so pri vsakem posameznem predvidenem datumu izpolnitve pogojev za starostno oziroma predčasno pokojnino navedene posamezne okoliščine, ki vplivajo na izračun. Pri izbranih osebah smo sicer želeli izračunati tudi njihovo bodočo pokojno, vendar pa so nam na Zpizu povedali, da to trenutno še ni mogoče.

Nekateri so sodelovanje odklonili

Sodelovanje v naši akciji so odklonili predsednik ZSSS Dušan Semolič, predsednik DeSUS Karl Erjavec, notranja ministrica Katarina Kresal in smučarska tekačica Petra Majdič. Semolič je povedal, da niso problematični takšni kot on, ki je imel "dvojno srečo, da je lahko študiral in imel neprekinjeno delovno dobo, temveč tisti, ki so začeli delati v zgodnji mladosti, in tisti, ko bili dolga leta brezposelni". Erjavec nam je odgovoril, da ima že tako dovolj težav, Kresalova se je samo zahvalila, Majdičeva pa je nekoliko v šali dejala, da športniki tako in tako ne bodo dočakali pokojnine.

Ob tem bi opozorili še na to, da je Zpiz za sicer zelo kakovostne izračune potreboval več kot teden dni. Da ni to nič posebnega, so nam povedali tudi nekateri posamezniki, ki so poskušali pridobiti podobne podatke pri Zpizu. Eden izmed njih nam je dejal, da je odgovor prejel šele po dveh mesecih, v njem pa je pisalo, da mora svojo zahtevo dopolniti. Takšna odzivnost seveda vzbuja resen dvom, da bo Zpizu, kakor mu nalaga novi zakon, uspelo s 1. januarjem 2013 omogočiti vsaki osebi elektronski vpogled v podatke, ki se o njej vodijo v matični evidenci, in posredovati informacijo o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine vsem, ki dopolnijo 58 let.