"Odgovarjal sem na vsa vprašanja preiskovalne sodnice in tožilca," je bil po zaslišanju kratek Kangler. "Župan je pojasnil vsa dejstva in zavrnil vse očitke, ki so brez podlage," je dodal njegov zagovornik Franci Matoz. "Predložili smo tudi dokumentacijo, ki dokazuje, da župan ni storil nobenega kaznivega dejanja. Po naši oceni bi moralo tožilstvo podkrepiti svojo zahtevo z malo bolj resnimi dokazi, kot jih je v tem primeru. Preiskovalni sodnici sem predlagal, da naj ne uvede preiskave in da naj odločitev prepusti senatu."

Mariborski kriminalisti so Kanglerja lani ovadili zaradi suma zlorabe uradnega položaja in pravic pri potrditvi lokacije objekta za obdelavo komunalnih odpadkov. V aferi Toplarna, ki jo je leta 2008 razkril Dnevnik, so se vrednosti parcel skoraj potrojile z veriženjem kupoprodajnih pogodb. Občina pa parcel ni mogla odkupiti po najugodnejši ceni, ker so preprodajalci protipravno zaobšli občinsko predkupno pravico.

Čeprav so bili v občini seznanjeni s temi spornimi posli, je Kangler oktobra 2008 mestnemu svetu predlagal sprejem menjalne pogodbe, s katero je občina odkupila te parcele v vrednosti približno deset milijonov evrov od lastnikov - podjetij MTB in MIK. Če bi občina sprožila sodni postopek zato, da bi uveljavila svojo zakonito predkupno pravico, bi te nepremičnine dobila za skoraj sedem milijonov evrov ceneje, je presodila komisija za preprečevanje korupcije.

V tej preiskavi so storitve enakega kaznivega dejanja osumljeni še Mojmir Grmek, direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki je bil včeraj tudi zaslišan. Kriminalisti so kazensko ovadili še notarki Ines Bukovič in Bredo Horvat ter notarskega pripravnika Andreja Vebleta zaradi njihove vpletenosti v sporne nepremičninske posle.

Kot zanimivost naj še dodamo, da sta bila Kangler in Matoz napovedana kot gosta včerajšnjih Predavanj na prostem, ki jih organizira Študentska organizacija Univerze v Mariboru. Matoz je popoldne nastopil pred študentskim občinstvom, župan pa je tik pred zdajci odpovedal svoje predavanje, in sicer "zaradi neodložljivih obveznosti". Namesto njega je v atriju Štuka nastopil mariborski podžupan Tomaž Kancler.