V želji, da bi iz eksistenčne stiske pomagali gospe Duši Trobec Bučan, ki je bila zaradi nezadostne podpore predsednika vlade RS prisiljena odstopiti s položaja ministrice za lokalno samoupravo in regionalno politiko,

nato

pa se je pod pritiski medijev morala odpovedati še 3000 evrov vrednemu mesečnemu nadomestilu ministrske plače,

ROTIMO

slovenske fizične ali pravne osebe,

da nemudoma zaposlijo

gospo DUŠO TROBEC BUČAN,

po izobrazbi pravnico, rojeno 1958.

Dosedanje delovne izkušnje

- odvetnica

- notarka

- državna sekretarka vlade RS od 24.12.2009 do 10.11.2011

- članica vlade RS od 11.1.2011 do 18.4.2011

Prednosti

- vztrajna

- lojalna

- zvita

- politično prilagodljiva

- nekomunikativna in nenaklonjena medijem.

V prostem času rada slika, kuha in igra golf.

Ponudbe za zaposlitev pošljite na naslov: uredništvo Dnevnika, Kopitarjeva 2, Ljubljana s pripisom: "Spravimo jo v službo - Ne odpiraj!"

Ponudbi priložite:

- kratek opis delovnega mesta in delovnih nalog

- predlog pogodbe o zaposlitvi z navedbo plače v bruto znesku

- predlog morebitnih ugodnosti, ki jih ponujate kandidatki (npr. božičnica, službeni avto, potovanja v tujino ipd.)

- dokazilo o rednem izplačevanju plač in poravnanih davčnih obveznostih zaposlovalca

- notarsko overjeno izjavo zaposlovalca, da bo kandidatko zaposlil nepreklicno in za nedoločen čas.

O sprejemu najugodnejše ponudbe bo odločeno v roku 14 dni po prejemu prve dospele ponudbe.

Razpisnik si pridržuje pravico, da proti plačilu pričujoči razpis razveljavi.

SPRAVIMO JO V SLUŽBO!