REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 61001 LJUBLJANA, ŠTEFANOVA 2 Telefon: 061 125 14 00, 132-51-25, poštni predal št.640,642 UPRAVA KRIMINALISTIČNE SLUŽBE

Številka: 0221/7Datum: 05.01.1995

URADNI ZAZNAMEK

sestavljen po opravljenem telefonskem razgovoru z LOVŠIN Andrejem, roj. [...] v [...], stanuje [...], kateri je bil opravljen dne 05.01.1995 ob 07.35 uri.

Lovšin je bil vprašan, ali se je pripravljen pogovarjati oz. dati potrebna obvestila glede na njegove prejšnje izjave, da kriminalistični službi ne namera več dati potrebnih obvestil.

Na postavljeno vprašanje je odgovoril, da je to odvisno od teme razgovora. Pojasnjeno mu je bilo, da se z njim nameravamo pogovarjati o njegovih poslovnih zvezah z VUKINA Josipom in dogodki, ki se nanašajo na vlom v osebni avto VUKINE.

LOVŠIN je odgovoril da zadevo pozna, ter da se ne more odločiti ali bi v zvezi tega dal kakršna koli obvestila, ter da se mora o tem posvetovati s svojim odvetnikom, ki bi bil pri razgovoru prisoten.

Nadalje je bilo LOVŠINU predočeno, da je vloga odvetnika v predkazenskem postopku znana. Na to je LOVŠIN odgovoril, da se bo posvetoval in nam nato sporočil svojo odločitev.

Dogovorila sva se, da bo svojo odločitev sporočil do ponedeljka 09.01.1995.

PUO:Ljubo Pirkovič