REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE61001 LJUBLJANA, ŠTEFANOVA 2 Telefon: 061 125 14 00, 132-51-25, poštni predal št. 640, 642UPRAVA KRIMINALISTIČNE SLUŽBE

Številka: 0221/23-224/17-9

Datum: 21.12.1994

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO R SLOVENIJEVOMO - VI. UPRAVA

ZADEVA: VUKINA JOSIP - PLAČILO VOJAŠKE OPREME

Dne 05.11.1991 je na PP Vič , VUKINA Josip poverjenik Ministrstva za obrambo R Hrvaške, prijavil vlom v osebni avtomobil znamke golf reg.št. ZG 648 771 . Do vloma v vozilo je prišlo pred gostilno Alkar v Ljubljani ali pa pred motelom Grosuplje. Ob tej priliki mu je neznani storilec med drugim odtujil dokument s katerim Ministrstvo za obrambo R Slovenije, podpisnik Andrej LOVŠIN , potrjuje prejem 321.000 DEM za vojaško opremo in orožje.

Prosimo , da v okviru vaših možnosti ugotovite priliv omenjenih denarnih sredstev na račun Ministrstva za obrambo.

mag. Anton DVORŠEKDIREKTOR UPRAVEpodsekretar