Strahiničeva, tudi vršilka dolžnosti direktorice Ljudske knjižnice Metlika, je povedala, da začetki projekta Romi, povabljeni v knjižnico, segajo že v leto 2003, ko je knjižnico vodila danes že upokojena direktorica Anica Kopinič. V metliški občini je namreč pet romskih naselij, kjer po neuradnih podatkih živi več kot 300 Romov, vendar pa so ti v preteklosti le redko obiskovali knjižnico.

"V knjižnici smo se zato povezali s Centrom za socialno delo Metlika in začeli vabiti romske otroke in njihove starše v knjižnico. Naš cilj je bil Romom približati knjigo in knjižnico. Začeli smo prirejati različne dogodke, na primer branje pravljic in ustvarjalne delavnice," je povedala Strahiničeva.

Kmalu so posamezni dogodki prerasli v enovit projekt, ki ga je od vsega začetka finančno podpiralo ministrstvo za kulturo, zdaj pa ga podpira Javna agencija za knjigo, pravi Strahiničeva. Aktivnosti pa niso ostale omejene zgolj na Ljudsko knjižnico Metlika, temveč so se širile tudi v romska naselja, saj so knjige želeli približati tudi tistim, ki se dogodkov v knjižnici zaradi pomanjkanja prevoza niso mogli udeležiti. Tako so začeli tudi v samih romskih naseljih pripravljati ure pravljic, igralne ure s knjigo, lutkovne predstave in ustvarjalne delavnice.

In kako so bile sprejete te prireditve? "Odlično. Za Rome je bil vsak naš prihod v naselje velik dogodek, ki ga niso bili veseli le otroci, temveč tudi njihovi starši," zatrjuje Strahiničeva. Pojasnjuje, da je knjižnica organizirala dejavnosti, Romi pa so bili zadolženi, da v naselju pripravijo prireditveni prostor. Ob tej priložnosti so knjižničarji prinesli tudi otroške knjige, ki so si jih otroci izposodili, ob naslednjem tovrstnem srečanju pa so jih vrnili. V projektu so sodelovali tudi zunanji sodelavci - med njimi že od samih začetkov pravljičarka Blažka Tomaževič.

Strahiničeva je zadovoljna z razvojem tega projekta, ki ga bodo nadaljevali tudi v prihodnosti. V Ljudski knjižnici Metlika so prek izkušenj spoznali, da je ključ uspešnega dela z Romi navezovanje osebnega stika in pridobitev njihovega zaupanja, kar bodo gradili še naprej.