Sicer objavljeno arhivsko gradivo hranijo v arhivskem fondu SI AS 537, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije (RK SZDL).

Direktor Arhiva Dragan Matić je ob objavi izvirnikov dejal, da je gradivo tega fonda po veljavni zakonodaji javno dostopno, prav tako to gradivo ni predmet nedavno sprejete novele arhivskega zakona.

Objavljamo izvirne dokumente:

SI AS 537, RK SZDL, šk. 1618, p.e. 2662, julij 1980, Informacija o sodnem procesu Vidmar–Blaj (objavljen v celoti v dveh delih).

SI AS 537, RK SZDL, šk. 1658, p.e. 2758, Posebna informacija št. 81 o mednarodnih odnosih in dogodkih, z dne 2. 10. 1979 (objavljena točka 1).

SI AS 537, RK SZDL, šk. 1658, p.e. 2758, Posebna informacija št. 83 o mednarodnih odnosih in dogodkih, z dne 5. 10. 1979 (objavljeni točki 2 in 3).