Varna hiša za študente bo odprla svoja vrata na Židovski stezi 6 v središču Ljubljane. V prvi vrsti bo namenjena študentom, ki imajo posebne potrebe (študentske družine in invalidi), so žrtve nasilja, se znajdejo v nepredvidenih socialnih stiskah, izgubijo podporo družine, izgubijo status študenta in posledično pravico do subvencioniranega bivanja.

Do pomoči so upravičeni tudi tuji študentje, ki prihajajo v Ljubljano in si ne morejo privoščiti ustrezne namestitve, ali pa študentje, ki so iz Ljubljane ali njene bližnje okolice in zato ne izpolnjujejo pogojev za subvencionirano bivanje in so se znašli v kakšni drugačni življenjski stiski in ne najdejo pomoči ustreznih državnih ustanov.

Zavod Študentska svetovalnica želi posamezniku ali družini v stiski v času bivanja v študentski hiši SRCe ponuditi tudi celostno podporo na poti k ponovni vzpostavitvi življenjskih razmer, ki posamezniku zagotavljajo samostojnost, srečo in lasten prihodek.

Študentom v stiski bodo v okviru že utečenih dejavnosti Študentske svetovalnice na voljo še pravno, socialno in psihološko svetovanje, individualna psihoterapija in podporna skupina za samopomoč, mediacija, spremstvo in karierno svetovanje.