V svojem ustvarjalnem obdobju, vrhunec katerega so bila 50., 60. in 70. leta prejšnjega stoletja, je bil z vsem srcem predan svojemu delu in nam je tako zapustil izjemno kvaliteten, obsežen in raznovrsten opus.

Trnova mladost

Kralj ni imel lahkega življenja. Rodil se je leta 1920 v Zavrhu pri Trojanah, v hiši ob gozdu, ki je bila četrt ure hoda oddaljena do najbližje sosednje kmetije. Pri šestnajstih letih je zaradi očetove smrti skupaj z mlajšim bratom prevzel obrtno delavnico in finančno skrb za svojce, zato je izpite za nižje razrede takratne gimnazije opravil ob delu. Druga svetovna vojna družini ni prizanesla, saj je bil Niko edini, ki je preživel vojno: starejši brat je bil ustreljen kot talec, mati in sestra sta umrli v koncentracijskem taborišču, mlajši brat pa zaradi bolezni. Po vojni se je vpisal na oddelek za arhitekturo Tehniške fakultete v Ljubljani, kjer je pod mentorskim vodstvom profesorja Eda Mihevca diplomiral in za diplomsko delo prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za študente.

Leta 1951 se je zaposlil v največji slovenski tovarni upognjenega pohištva Stol Kamnik, kjer je ustanovil prvi razvojni oddelek in biro za oblikovanje v tedanji Jugoslaviji ter s tem postavil temelje slovenskega industrijskega oblikovanja. Iz tega obdobja izhaja tudi znana družina izdelkov Rex ter vrsta drugih uspešnih kosov sedežnega pohištva. Tovarno Stol je zapustil leta 1960, ko je postal profesor na arhitekturnem oddelku ljubljanske Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, dve leti zatem pa je dobil še Prešernovo nagrado za uspehe na področju oblikovanja in arhitekture.

Značilni Kraljev dizajn

Kralj je bil izrazit industrijski oblikovalec; njegovo pohištvo je bilo vedno oblikovano tako, da je bilo prilagojeno zahtevam materiala in tehnologije oziroma racionalni industrijski proizvodnji. Cenil je skandinavsko oblikovanje, zato tudi v njegovih delih lahko opazimo spoštljiv odnos do tradicije in naravnih materialov; njegovo pohištvo nikoli ne deluje hladno in strogo, četudi je oblikovno zelo čisto in brez bahavega okrasja. Zagovarjal je načelo, da mora biti oblika uporabnih predmetov funkcionalna in smotrna, ena od bistvenih značilnosti njegovega dizajna pa je bila tudi izrazita socialna nota: v času, ko je začel svojo oblikovalsko pot, je bila namreč kupna moč nizka, potrebe tržišča pa velike, saj je bilo treba obnoviti številna v vojni uničena in porušena stanovanja.

Niko Kralj ni bil nikoli privrženec modnega oblikovanja v smislu nenavadnih in šokantnih oblik, ki imajo po navadi kratko življenjsko dobo. Njegov dizajn uvrščamo med tiste izdelke, ki se lahko pohvalijo z večno aktualno obliko. Mnogi njegovi izdelki so zato po več kot pol stoletja še vedno tržno uspešni. Lep primer za to so prav izdelki iz družine Rex, ki jih zdaj proizvaja in trži podjetje Impakta.

Njegovo veličanstvo Rex

Stol Rex, ki je naš najuspešnejši pohištveni izdelek, je Kralj zasnoval v obdobju svoje zaposlitve v tovarni Stol. Izdelan je iz prostorsko ukrivljenega vezanega lesa, torej s tehnologijo, ki je bila v tistem času za tovarno novost. Stol, ki je bil izdelan v več kot milijon primerkih, je nastajal več let (19521956) kot produkt timskega dela. Imel je več razvojnih stopenj, ki so se razlikovale po uporabljenem materialu, izvedbi sedišč, hrbtišč in ročnih opiral, po višini sedišča in naslonjala, namembnosti stola ter sklopnosti.

Oblikovan je bil za najširše množice uporabnikov; je trpežen in hkrati lahek, stabilen in obenem estetski, zaradi sklopnosti pa je bil tudi idealen za majhna povojna stanovanja. Do danes je obveljal za simbol uspešnega domačega industrijskega oblikovanja, njegovo vrednost pa potrjujejo številna mednarodna priznanja in nagrade. Med drugim je vključen tudi v zbirko Muzeja sodobne umetnosti v New Yorku (MoMA).