Po besedah investitorja so na strehah nekdanjih skupnih hlevov v Breginju in Robidišču, kjer elektrarni poskusno obratujeta že nekaj časa, odstranili dotrajane salonitne kritine in jih nadomestili z novimi, ki so vgrajene skupaj z moduli za sončne celice. Skupna moč obeh elektrarn je 226 kilovatov - od tega bo samo elektrarna v Breginju zmogla 141 kilovatov moči, kar jo uvršča med največje na Primorskem. Višina investicije je dva milijona in pol evrov za posamezni objekt.

S postavitvijo prvih dveh elektrarn so zadovoljni tudi na kobariški oblini, kjer bodo poleg novih streh na skupnih gospodarskih objektih - obnova vsake stane okrog 70.000 evrov - dolgoročno tudi napolnili občinski proračun. Župan Robert Kavčič je povedal, da bodo dobivali najemnino za uporabo streh, po 15 letih pa bo občini pripadlo tudi 15 odstotkov od prodane elektrike. "Po 25 letih pa bodo elektrarne postale last občine," dodaja.

Kavčič je tudi povedal, da se gradita še dve elektrarni. Ena bo zrasla na strehi skupnih hlevov v Stanovišču, druga pa bo postavljena na strehi osnovnošolske telovadnice v Kobaridu. Obe naj bi zaživeli konec leta. "Dogovarjamo se še za eno sončno elektrarno v Podbeli, vendar zaenkrat ni še nič dorečenega," pravi Kavčič. Pomembno je tudi to, dodaja, da se bo z novimi strehami podaljšala življenjska doba teh objektov, ki se bodo lahko v prihodnje namesto za kmetijstvo uporabljali za turizem, kulturo ali šport.