V sektor učinkovite rabe energije uvrščamo pestro paleto podjetij, katerih cilj je razviti izdelke, ki neposredno vplivajo na zmanjšano porabo energije in s tem manjšo potrebo po postavitvi novih proizvodnih kapacitet energije. Podjetja ponujajo množico izdelkov in storitev, med katere uvrščamo izolacijski gradbeni material, izboljševanje izkoristkov vseh vrst motorjev in aparatov, storitve upravljanja porabe energije, dvosmerne števce, namenjene izgradnji "pametnega" omrežja (angleško smart grid), nizkoenergijske varčne in LED-žarnice in še mnogo drugih.

Vedno več držav v naslednjem desetletju zakonsko ukinja uporabo starih vrst žarnic ter jih zamenjuje za energetsko učinkovitejše varčne in LED-žarnice. Velik problem sveta je zastarelo in neprimerno električno omrežje, ki bi omogočilo učinkovit prenos energije, proizvedene iz oddaljenih alternativnih virov. Omrežje Združenih držav Amerike je sestavljeno iz treh neodvisnih "lokalnih" omrežij (zahodno, vzhodno in ERCOT v Teksasu), ki jih hočejo znotraj projekta Tres Amigas povezati in tako omogočiti prenašanje presežkov energije iz alternativnih virov med posameznimi deli države.

Na Kitajskem začenjajo graditi najdaljši električni vod, ki bo povezoval hidroelektrarno v središču Kitajske in Šanghaj ob morju ter tako oskrboval 30 milijonov ljudi. Prednost te tehnologije je, da potrebuje 60 odstotkov manj ozemlja in omogoči prihranek energije v višini, ki jo potroši 1 milijon Kitajcev.

Evropa tudi na področju učinkovite rabe energije ne zaostaja za ostalim svetom. Gradi se vse več povezav med državami. Dober primer je sodelovanje med Nizozemsko in Norveško, kjer se bosta dopolnjevala nizozemski veter in norveška voda ter tako oblikovala vzdržno energetsko omrežje. V Evropi se bo v naslednjih letih gradila povezava med severno Afriko in južno Evropo z namenom prenosa energije, pridobljene v projektu Desertec. Vedno več je govora o "pametnem" omrežju, ki bi pripomoglo k zmanjšani porabi oziroma boljšemu izkoristku obstoječih kapacitet virov energije. Glavna razlika, ki loči "pametno" omrežje od obstoječega, je, da komunikacija med dobaviteljem in končnim porabnikom potuje v obe smeri. To omogoča energetskim podjetjem izkoriščati nove načine varčevanja z energijo. Uspešna vpeljava "pametnega" omrežja predstavlja revolucijo na svetovnem energetskem področju.