Navedeni podatek je napačen.

Kadrovski načrt Fakultete za humanistične študije za študijsko leto 2010/ 2011 je predvideval, da pogodbenega delovnega razmerja ne bi obnovila sedmim (7) pedagoškim sodelavcem z manj kot 100-odstotno pedagoško obremenitvijo in delovnim razmerjem izključno na Fakulteti za humanistične študije.

Drugih 28 sodelavcev, s katerimi Fakulteta za humanistične študije ne bi nadaljevala pogodbenega sodelovanja, je polno zaposlenih na ustanovah v okviru naše univerze ali zunaj nje, 11 sodelavcev pa je pri nas izključno gostovalo ali sodelovalo pri posamičnih projektih, ki so bili financirani iz neproračunskih sredstev. Izguba delovnega razmerja bi torej prizadela sedem (7) pedagoških delavcev.

Fakulteta, ustanovljena pred desetletjem, je v zniževanje stroškov svojega delovanja prisiljena na več področjih. To ji narekujejo zmanjšani viri financiranja, stroškovno zahteven prehod na bolonjski študij in v zadnjih dveh letih nižje število vpisanih študentov, večino zunanjih sodelavcev iz drugih matičnih ustanov pa bo nadomestila z lastnimi.

Ponovno izjavljamo, da zmanjšanje obsega pedagoških sodelavcev, tudi zunanjih, obžalujemo in jim izrekamo zahvalo za njihov prispevek k razvoju fakultete, obenem pa poudarjamo, da bomo varovali zakonitost.

Rektor v svoji izjavi z dne 3. avgusta 2010, objavljeni na spletni strani univerze www.upr.si, navaja, da bo Univerza na Primorskem storila vse, da se zavarujejo zakonsko določene pravice zaposlenih na univerzi. Avtorica besedila, objavljenega v Dnevnikovem Objektivu, se na rektorjevo izjavo sicer sklicuje, vendar tega pomembnega dejstva z ničimer ne omenja.

Tako notranja kot zunanja revizija, ki preverjata zakonitost delovnopravnih postopkov v tem primeru, že potekata, rezultati pa bodo znani najkasneje v začetku septembra.

Mirella Baruca, samostojna svetovalka za odnose z javnostmi Univerze na Primorskem