V SNS v pisnem poslanskem vprašanju sprašujejo tudi, kdaj bo ministrstvo uvedlo centralni register prejemnikov vseh socialnih transferjev.

"Dogaja se namreč, da centri za socialno delo odobravajo in izplačujejo socialne transferje prejemnikom, do katerih nekateri ne bi bili upravičeni, če bi javne službe izvajale nadzor, ki jim ga zakon o socialnem varstvu v določeni meri dopušča ter če bi imeli v Sloveniji enoten register prejemnikov vseh socialnih transferjev," je zapisal vodja poslanske skupine SNS Zmago Jelinčič.

Ministra sprašuje, koliko kršitev neupravičenega pridobivanja socialnih transferjev je bilo že odkritih od leta 1991 dalje, v kakšni višini in ali so neupravičeni prejemniki sredstva vrnili.

V SNS pa pozdravljajo več in višje socialne transferje tistim, ki so upravičeni do njih in so res socialno ogroženi. Prav tako pozdravljajo finančne spodbude za zaposlovanje, še posebej težje zaposljivih skupin.

Državni zbor je sredi julija sprejel zakona o socialnovarstvenih prejemkih in o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katerima napoveduje več preglednosti in manj revščine.