RešitveVodoravno: 1. motor, 5. pot, 8. sokol, 13. obed, 14. Solon, 16. soba, 17. rek, 18. Celovec, 20. tok, 21. dr, 22. veke, 23. ogel, 25. da, 26. Avala, 30. militarizem, 33. jesen, 38. bode, 39. kos, 40. vod, 42. nada, 43. Ela, 44. pek, 45. bič, 47. rak, 49. žir, 51. jez, 52. si, 53. kose, 54. oceniti, 56. enak, 58. nn, 59. Nil, 60. Ra, 62. alibi, 63. on, 64. hrt, 65. ne, 67. tih, 68. to, 70. Oka, 71. sv, 72 sit, 73. on, 74. ino, 75. čemu, 77. Ilir, 78. psi, 79. JA, 80. Niš, 81. nota, 83. Avar, 84. kij, 86. al, 87. sak, 88. Peter Klepec, 89. sel.

Navpično: 1. morda, 2. Ober, 3. tek, 4. od, 5. Polet, 6. OLO, 7. tovor, 9. os, 10. kot, 11. obod, 12. lakaj, 14. sekirica, 15. negirati, 18. cel, 19. cez, 22. Vis, 24. lev, 26. Abesinija, 27. voli, 28. Ada, 29. le, 30. moker, 31. ar, 32. možen, 34. en, 35. saj, 36. Eden, 37. naznanilo, 39. kes, 41. din, 44. politik, 45. ob, 46. čelo, 47. riba, 48. ki, 50. rahitis, 53. kit, 55. Niko, 57. krt, 61. Atene, 63. ovire, 66. ena, 69. omot, 71. slap, 73. osa, 76. ute, 77. Ive, 80. na, 82. ar, 83. al, 85. je.