Dediščino je mogoče pregledovati v sklopu digitalne enciklopedije, v interaktivnem spletnem atlasu Geopedija ter v tri-razsežnostnem geografskem informacijskem sistemu Gaea+, je mogoči izvedeti na spletni strani www.dedi.si.

Poleg tega DEDI, ki sledi geslu Spoznaj! Ohrani! Ustvari!, v obliki dodajanja deditek omogoča in spodbuja aktivno vključevanje javnosti v soustvarjanje slovenske dediščine, kar predstavlja pomemben prispevek na področju aktiviranja civilne družbe pri gradnji nacionalne identitete.

DEDI, projekt so danes predstavili v celjskem kinu Metropol, nastaja v okviru prototipnega raziskovalno-razvojnega projekta Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Projekt se je sicer začel leta 2007 in se bo končal septembra letos. Njegova vrednost je ocenjena na 1,4 milijona evrov.

Pri projektu DEDI sodeluje 115 strokovnjakov z osmih različnih ustanov in podjetij v Sloveniji. Njegovi soustvarjalci so prepričani, da bo DEDI postal osrednja referenčna točka znanja, ustvarjalnosti ter dragocena storitev, ki bo primerna za vsakega upravljavca kulturne in naravne dediščine.

Sicer pa je namen projekta vnesti, kategorizirati in prostorsko umestiti več kot 300 izbranih objektov nepremične kulturne in naravne dediščine, zasnovati in implementirati napredne metode prikazovanja objektov, približati naravno in kulturno dediščino najširši javnosti in jo spodbuditi k soustvarjanju jutrišnje dediščine ter prenoviti in razširiti pilotski projekt DEDI in ga približati uporabniku z uporabo vizualnih metod programiranja ter ga umestiti v pedagoške in učne načrte.