V Sloveniji je sicer nekaj več kot 50.000 podjetij, ki preko študentskega servisa najemajo študente, med njimi jih približno 500 ne plačuje dela, kar 25.000 pa je takih, ki s plačilom redno zamujajo več kot 60 dni, kažejo evidence študentskih servisov. Večina neplačnikov, kar 95 odstotkov, je malih podjetij, ostalo so velika, denimo SCT, Vegrad, Stavbar in Cvetličarna.

Odgovoren je študentski servis

Profesorica na pravni fakulteti Polonca Končar meni, da bi v primeru neplačevanja moral posredovati ŠS in plačati študenta, saj je ŠS tisti, ki sklene dogovor s podjetjem in je zato njegovo poslovno tveganje, če tega podjetje ne plača. Od podjetja, za katerega kasneje dela, študent denarja ne more izterjati, ŠS so tisti, ki študentom neposredno plačujejo, z njimi so v pravnem razmerju, k temu pa se zavežejo na podlagi napotnice, ki je lahko tudi pravna podlaga za izterjavo plačila, meni Končarjeva.

Lani so denimo na e-študentskem servisu na sodišče vložili več kot 400 izvršilnih postopkov za izterjavo zaslužkov študentov. "V vseh primerih je sodišče priznalo napotnico kot verodostojno listino in nesporno pravno podlago za izterjavo," je povedal Sebastjan Česnik, direktor omenjenega ŠS.

Primath na črnem seznamu

Za primere neplačevanja pa imajo ŠS tudi rizični sklad, iz katerega lahko poplačajo študenta, a Simona Pogorelc tudi tako ne bo dobila denarja, saj so na ŠS napotnica.com, preko katerega je delala za podjetje Primath, povedali, da je bil denar iz sklada porabljen že v začetku leta. Špela Arh iz omenjenega študentskega servisa je še zagotovila, da je podjetje nelikvidno in ima na grbi polno izvršb, med njimi tudi njihovo, in čakajo razplet. "Podjetja pa ne zalagamo, kot tudi ne noben drug ŠS, saj je na seznamu neplačnikov, zato drugih možnosti, kako zagotoviti plačilo, nimamo," dodaja Arhova. Zakaj Primath ne plačuje, smo poskušali izvedeti tudi na podjetju, a na naše klice niso odgovarjali. Založba Primath je že na seznamu spletne strani neplacniki.info, vendar jih ŠS napotnica.com. ni prijavil. "Ne plačujejo vedno ista podjetja, opažamo tudi, da s takim načinom poskušajo priti do študentske delovne sile preko več ŠS," pravi Arhova in dodaja, da je od vseh podjetij, s katerimi sodelujejo, približno pet odstotkov takih, ki ne plačujejo.