Saje je pojasnil, da mu je nekdanji predsednik uprave NLB Draško Veselinovič lani ustno naročil pripravo podatkov o izpostavljenosti nekaterih podjetij, ki sodijo v skupino Ultra in Hram Holding, pri čemer vzrokov za svojo prošnjo ni pojasnil.

Na vprašanje Cvete Zalokar Oražem (Zares), kolikokrat je Veselinovič zahteval podatke o izpostavljenosti določenih podjetij, je dejal, da je to v času svojega mandata vključno z Ultro storil dvakrat. Golobiču je ob tem dejal, da se mu zdi nenavadno, da je Veselinovič dokument o kreditih Ultri zahteval po tem, ko je že ponudil svoj odstop z mesta predsednika uprave, do konca mandata pa nato le še enkrat.

"Teoretična možnost vedno obstaja"

Saje je dokument posredoval le Veselinoviču, pri čemer ga, kot je dejal, ni natisnil. Možnost, da je podatke javnosti posredoval kdo od posameznikov, ki so pripravili dokument, je Saje izključil, dodal pa je, da "teoretična možnost vedno obstaja".

Saje sicer ni smel odgovoriti na vprašanje, ali so bili krediti zagorski skupini podjetij ustrezno zavarovani, saj gre za zaupne podatke o komitentih banke. Je pa pojasnil pomen ničel, ki so se pojavile v dokumentu s podatki o kreditih Ultri in ki kažejo, da zavarovanj kreditov ni bilo mogoče uvrstiti v kategorije prvovrstnih, ustreznih in primernih zavarovanj, kot jih določa Banka Slovenije. Kot je dejal, ničle ne pomenijo, da podjetja teh zavarovanj ne bi mogle poplačati.

Saje je na vprašanje Zalokar Oražmove, ali je preveril točnost podatkov o zavarovanju kreditov Ultri, dejal, da jih ni pripravil sam, niti jih ni preverjal. Dodal je, da je poročilo, ki ga je prejel Veselinovič, vsebovalo tudi podatke o terjatvah in lastniških povezavah Ultre, kar je po njegovih besedah običajen postopek, konkretno pa se ne spomni, da bi bilo pri tem omenjeno tudi Golobičevo ime.

Saje ni razkril vrste kreditov Ultri

Odvetnik Miha Kozinc, ki je bil z Golobičem navzoč na današnji seji, je od Sajeta želel izvedeti, v katero skupino zavarovanj sodijo krediti Ultre, vendar Saje zaradi zaupnosti podatkov tega ni razkril. Kozinc je sicer predlagal, naj komisija NLB zaprosi za daljše poročilo o pripravi omenjenega dokumenta.

Golobič je nato spomnil, da Veselinovič pred preiskovalno komisijo konec marca ni znal povedati, kaj v dokumentu o kreditih Ultri pomenijo ničle. Golobič je Sajeta zato vprašal, ali ga je Veselinovič - glede na to, da je zaprosil za pripravo takšnega dokumenta - kadarkoli vprašal o pomenu sestavnih delov dokumenta in o pomenu ničel. Saje je povedal, da Veselinovič za pojasnilo ni zaprosil.

Pred preiskovalno komisijo je nato stopila nekdanja Veselinovičeva poslovna sekretarka Špela Likar. Pojasnila je, da je imela dostop do Veselinovičeve elektronske pošte, računalnika in tiskalnika, vendar podatkov o Ultri ni nikoli videla niti natisnila.