Predsednik Türk je na srečanju izpostavil, da so evropske institucije soočene z zelo resnimi vprašanji, ki jih je prinesla gospodarska kriza. Poudaril je, da uspeh še ni zagotovljen, zato bi morale biti evropske ustanove čimbolj proaktivne pri iskanju predlogov rešitev. To po njegovih besedah pomeni tudi poseganje v nekatere izrazito politično občutljive teme, kot so koordinacija ekonomskih ukrepov, ki vplivajo na fiskalne oz. proračunske politike držav.

Sogovornika sta se posvetila tudi področjem, ki spadajo pod resor komisarja Potočnika. Strinjala sta se, da je treba v letošnjem letu posvetiti več pozornosti vprašanjem biotske raznovrstnosti. Kot je pojasnil predsednik Türk, je bil ta vidik okoljevarstvenega področja doslej nekoliko v senci prizadevanj proti podnebnim spremembam. Zato se je zavzel za bolj celovito in popolno ravnotežje na tem področju.

Türk je kot najbolj pereči okoljski vprašanji v Sloveniji opredelil težave pri razvoju energetike in prometa. Izpostavil je, da je za celoviti energetski in prometni politiki v prvi vrsti odgovorna vlada, ter ob tem izrazil upanje, da bo v letošnjem letu prišlo do razprave in oblikovanja ustreznih politik na teh dveh področjih.

Na vprašanje, kaj bi za varovanje okolja morali storiti vsi državljani, pa je dejal, da imamo v Sloveniji visoko stopnjo osveščenosti ljudi glede okoljskih problemov. Spomnil je, da bo čez mesec dni potekala vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo, v kateri bo sodelovalo zelo veliko ljudi. Vanjo se namerava vključiti tudi predsednik; v zvezi s tem se bo v petek pogovarjal z organizatorji akcije.

Predsednik Türk je še poudaril, da lahko izpopolnjevanje naše zavesti pripelje do preciznejših odgovorov in prioritet glede različnih okoljskih problemov.