Čeprav se je lani znesek vseh javnofinančnih prihodkov (država, občine ter zdravstvena in pokojninska blagajna) v primerjavi z letom 2008 znižal za 7,6 odstotka, je znesek prispevkov za pokojninsko blagajno porasel za 1,5 odstotka, za zdravstveno blagajno pa za 2,3 odstotka. Glede na to, da je bilo po podatkih Dursa plačanih 97 odstotkov vseh socialnih prispevkov, obstaja sicer razmeroma majhna verjetnost, da se posameznik, ki se obrne na Durs, znajde med tistimi, ki prispevkov nimajo poravnanih, a bojazen je kljub temu velika.

"Predvidoma aprila bo vsakemu posamezniku omogočeno, da z digitalnim potrdilom bodisi sam bodisi s pooblastilom, na primer sindikata, neposredno dostopa do podatkov o obračunanih in plačanih prispevkih. Davčna uprava pa preučuje tudi možnosti za poenostavljen dostop do teh podatkov z uporabo statičnega gesla," je Durs enega od projektov za učinkovitejše pobiranje prispevkov predstavil predsedniku vlade Borutu Pahorju.

Poleg tega naj bi v Dursu vsem davčnim zavezancem omogočili tudi vpogled v knjigovodske kartice, ki kažejo davčni položaj zavezanca. V skladu z omenjenimi ukrepi bo Durs predlagal spremembo zakona o davčni službi, s katero bi se ukinila obveznost izdajanja pisnih obvestil o knjigovodskem stanju terjatev in obveznosti. S tem bi prihranili najmanj 400.000 evrov, kolikor zdaj plačajo za tiskanje in pošiljanje obvestil zavezancem.

Durs predlaga tudi spremembo člena kazenskega zakonika, ki kršitelju temeljnih pravic delavcev, kamor sodijo tudi plačila socialnih prispevkov, nalaga denarno kazen ali zaporno kazen do enega leta. V Dursu predlagajo, da se inkriminacija razširi. Delavec ima po zdajšnji ureditvi pravico terjati prispevke šele v postopku upokojevanja, prej pa neplačniku prispevkov ni mogoče očitati kršenja zakonodaje.

katja.svensek@dnevnik.si