Po mnenju nekaterih pravnih strokovnjakov, ki ne želijo biti imenovani, bi moral biti glede na razvpitost in razsežnosti afere nad upravnim sodiščem opravljen nadzor. Nova predsednica tega sodišča Jasna Šegan pa nam je zatrdila, da pri sojenju v zadevi bulmastifi ni šlo za napako, saj je sodišče v sodbi podalo svoje pravne argumente za uporabo zakona.

Ker so se pojavili tudi namigi o političnih pritiskih na odločanje upravnega sodišča v zadevi bulmastifi, smo na upravnem in vrhovnem sodišču vprašali, ali bodo uvedli nadzor nad delom sodnikov, ki so odločali o tem. Šeganova je povedala, da nad sodniki, ki so sodili v tej zadevi, niso uvedli službenega nadzora. Potem ko so razjasnili vprašanja, ki se nanašajo na dodelitev spornih zadev, izločitev sodnikov in sestavo senata v skladu z določbami zakona o sodiščih, zakona o pravdnem postopku in sodnega reda, so namreč ugotovili, da niti pri dodelitvi obeh spornih zadev, niti pri vprašanju izločitve sodnikov, niti pri vprašanju sestave senatov, ki so izdali prvostopni sodni odločbi, ni bilo nepravilnosti oziroma odstopanja od pravil. Iz enakih razlogov niso uvedli nobenega drugega nadzora nad delom sodnikov ali sodišča.

Pravilnost poslovanja upravnega sodišča v tej zadevi pa je prejšnji teden neformalno preveril zdaj že bivši predsednik vrhovnega sodišča Franc Testen. Pozanimal se je, ali je bil sodnikom primer zakonito dodeljen. Nekdanji predsednik upravnega sodišča Janez Breznik je Testenu zagotovil, da je bila zadeva dodeljena pravilno in povsem v skladu z letnim razporedom. Službeni nadzor nad delom sodnika v konkretni zadevi pa, kot so nam pojasnili na vrhovnem sodišču, ni v pristojnosti predsednika vrhovnega sodišča. Nadzor nad poslovanjem upravnega sodišča lahko predlaga tudi minister za pravosodje Aleš Zalar (njegov brat Boštjan Zalar je bil v zadevi bulmastifi sodnik poročevalec). Na ministrstvu so poudarili, da nimajo zakonskih pristojnosti za opravljanje nadzora nad konkretnimi vsebinskimi odločitvami sodišč, saj so kot upravni organ del izvršilne veje oblasti in zato ločeni od sodne veje. Kot pojasnjujejo, minister tudi ne sme posegati v sodne postopke in ocenjevati odločitev sodnikov, ker bi to pomenilo kršitev ustavnih načel o neodvisnosti sodnikov in delitve oblasti. Poudarjajo še, da službeni nadzor nad delom sodnika ni ukrep, z odreditvijo katerega bi bilo mogoče preverjati pravilnost odločitve sodišča v konkretni sodni zadevi, temveč so temu namenjena redna in izredna pravna sredstva, ki pa jih lahko vloži stranka v sodnem postopku, ki se ne strinja z odločitvijo sodišča.

Stranka v postopku v konkretnem primeru je bil Saša Baričevič, ki revizije postopka seveda ni sprožil, saj je upravno sodišče odpravilo odločbo veterinarskega inšpektorja, s katero je ta odredil humano usmrtitev njegovih bulmastifov Atlasa in Joy.