Lastnica te parcele je sicer Mestna občina Ljubljana, ki je tako kot Olimpijski komite Slovenije (OKS) svoja zemljišča na območju Plečnikovega stadiona vložila v podjetje Bežigrajski športni park. S tem sta si občina in OKS v družbi, katere večinski lastnik je GSA Joca Pečečnika, pridobili po 28 in 13 odstotkov. Po zmagovalni arhitekturni rešitvi nemškega biroja GMP je na parceli 312 predvidenih osem nižjih poslovnih vil, mestna občina pa je že z osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje stadiona njihovo število zmanjšala na šest.

Plomba ne ovira gradnje

Ob tem se seveda postavlja vprašanje, ali lahko plomba fondovcev v zemljiški knjigi še bolj zavleče obnovo Plečnikovega stadiona, s katero bi Pečečnik rad začel poleti. Kot so nam povedali v eni od ljubljanskih odvetniških pisarn, sama plomba še nič ne pomeni, saj je to samo zaznamek, da se nekaj dogaja, zato po njihovem mnenju to ne bo vplivalo na postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Podobno pravi tudi Pečečnik in dodaja, da zaznambo preučuje njihova pravna služba, in gre še dlje: "Uradnega obvestila o zaznamku še nismo dobili, zato zanj nismo pripravili nobenih odgovorov ali ukrepov. Če bomo ocenili, da gre za namerno zavlačevanje, bomo vložili tožbo proti osebam in iniciativam, ki nas bodo ovirale, in tožbo podkrepili s plombami na njihovem premoženju."

Fondovci: Občina je Pečečniku podtaknila tujo parcelo

Pečečnik še pravi, da so po zadnji različici - predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta naj bi mestni svet obravnaval aprila - na sporni zelenici predvidene le še tri poslovne vile in park. Na vprašanje, ali bi bili pripravljeni sprejeti kompromis, saj je pozidava ob Fondovih hišah z vsakim predlogom vendarle manjša, Rondaij odgovarja: "Nekaj je zakonito, nekaj pa nezakonito. Ne moremo pa imeti nekaj malo nezakonitega. Če je za določeno območje v strateškem prostorskem načrtu predviden športni rekreacijski center, potem se v izvedbenem prostorskem načrtu območje ne more spremeniti v območje za druge namene, naša zelenica pa v območje za centralne dejavnosti."

V koordinacijskem odboru Fondovih blokov še opozarjajo, da njihova plomba sama po sebi ne ovira gradnje. "Zaznamba spora v zemljiški knjigi pomeni le, da se investitor ne bo mogel sklicevati, da je gradil v dobri veri, in bo moral, če bo sodišče sporno parcelo prisodilo etažnim lastnikom, vzpostaviti prvotno stanje. Plomba torej ne ovira gradnje, gospodarska škoda pa bo nastala v primeru, če bo zgrajeno treba podreti. Seveda investitor potem ne bo mogel tožiti lastnikov, ki so zavarovali svoje zemljišče, ampak mestno občino, ki mu je podtaknila tujo parcelo," poudarjajo Fondovci.

Pečečnik: Na voljo imamo 150 milijonov

"Družba Bežigrajski športni park nima finančnih težav. Ima dovolj denarja, tudi če čaka še nekaj let. Družba je financiranje projekta preverila decembra, ko je bilo ugotovljeno, da imamo na voljo vire za financiranje v višini 150 milijonov evrov. Trenutnega stanja ne poznam, vendar se po naši oceni ni spremenilo," na vprašanje o zagotovljenem denarju za začetek gradnje odgovarja Pečečnik in poudarja, da se iz projekta prenove Plečnikovega stadiona zaradi novih in novih zapletov ne namerava umakniti.