Študijski program e-poslovanje na fakulteti poteka od leta 2006, diplomanti so ekonomisti z različnimi znanji poslovne informatike. »V želji, da bi oblikovali privlačno smer, tako za študente kot za podjetja, smo se povezali s slovensko podružnico Microsofta in skupaj nam je uspelo doseči, da je študijska smer med študenti priljubljena, zadovoljna pa so tudi podjetja, ki so zaposlila naše prve diplomante,« je povedal Samo Bobek, dekan Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru, »potrebe po strokovnjakih informatike se v svetu v zadnjem času zelo spreminjajo in podjetja vse pogosteje iščejo strokovnjake, ki imajo znanje ekonomije in poslovnih ved ter znanje informatike,«

Študijsko smer sestavljajo predavanja o rešitvah poslovnih informacijskih sistemov (ERP), informacijskih sistemih e-poslovanja, rešitvah poslovnega obveščanja in druga. Predavanje o rešitvah poslovnih informacijskih sistemov je ključni del študija in nudi tako širok nabor znanj kot tudi poglobljene praktične izkušnje z izbranimi rešitvami. Študentje s takšnim načinom dela zelo zadovoljni, saj jim pridobljeno znanje in še posebej certifikati omogočajo konkurenčno prednost pri zaposlitvi.

Pri Microsoftu pravijo, da so se za sodelovanje z EPF v Mariboru odločili, ker je to zagotovo ena izmed naprednejših fakultet. »Študijska smer e-poslovanje je sodobna in se spreminja glede na potrebe trga. Študentje tako izvejo veliko primerov iz prakse, se udeležujejo strokovnih ekskurzij in delajo na različnih realnih projektih. EPF v Mariboru je tudi ena izmed prvih fakultet, ki je implementirala našo IT Akademijo in prek nje črpa najnovejše znanje, ki ga zelo učinkovito prenaša med študente«, je povedal Oliver Zofič, vodja programov za podporo izobraževalnih ustanov.

Pri izvajanju programa fakulteta sodeluje s številnimi slovenskimi IT podjetji: »Adacta za študente pripravlja predavanja in prakse, omogočamo pa jim tudi študentsko delo. Zaradi stikov z vsako generacijo študentov lahko spremljamo, koliko znanja imajo, na podlagi česar lažje načrtujemo iskanje in uvajanje novih sodelavcev,« je izkušnje pri sodelovanju z Ekonomsko-poslovno fakulteto Maribor opisal Simon Babošek, vodja projektov pri podjetju Adacta.

Ana Lampret, direktorica prodaje podjetja SRC, pa je povedala: »S takšnim znanjem in izkušnjami so študentje zanimivejši za nas delodajalce – tako ponudnike informacijskih tehnologij kot uporabnike, saj se bodo hitreje in učinkoviteje vključili v delovno okolje ter hitreje napredovali kot študentje z bolj teoretično zasnovanih smeri.«

http://www.microsoft.com/slovenija/academia/default.mspx