Z iglo v žili nagovarja sosede

"Malo po 9. uri zjutraj sva z vnukom na stopnišču opazila fanta, prav tako stanovalca v bloku, ki si je v žilo pravkar zabodel iglo z mamilom. Z odsotnim pogledom naju je celo pozdravil in nama priporočil, naj se ne odpraviva na prosto, ker je zunaj zelo mrzlo," pripoveduje ena od stanovalk, ki želi ostati neimenovana. Ženska in njeni sosedje, ki se z dotičnim zasvojencem srečujejo tako rekoč vsak dan, menijo, da je tovrstno početje izjemno moteče za vse stanovalce v bloku in za povrhu zelo klavrn zgled za najmlajše. Težave pa nastopijo tudi zato, ker je zasvojencem s prepovedanimi mamili takšno ravnanje zelo težko preprečiti.

Pravih instrumentov za rešitev tovrstnih problemov občani dejansko nimajo na voljo. Ena od možnosti je, da na pomoč pokličejo policiste, ki bodo poskušali ugotoviti, ali je uživalec mamil storil prekršek zoper javni red in mir ali celo kakšno od kaznivih dejanj. "Policisti se v takšnih primerih vedno odzovejo in na kraju samem preverjajo razloge za sum, ali je storilec zagrešil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali če je storil prekršek. Če policisti ugotovijo, da je oseba storila bodisi kaznivo dejanje bodisi kakšen prekršek iz njihove pristojnosti, ukrepajo v skladu s svojimi pooblastili. V vsakem primeru pa prepovedana mamila zasežejo," je sporočil tiskovni predstavnik policije Leon Keder.

Rešitev sprememba zakonodaje in uvedba varnih sob za injiciranje

Opisane problematike se zavedajo tudi v nevladnih organizacijah, ki poskušajo pomagati zasvojencem s prepovedanimi mamili. "Občasno dobivamo obvestila, da narkomani uživajo mamila v skupnih prostorih stanovanjskih blokov," priznava Borut Bah, predsednik Društva za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, ki v zvezi s tem pojavom vidi dve poglavitni težavi. Po njegovih besedah namreč takšno početje zasvojencev kaže na pomanjkanje ustreznih zavetišč, kamor bi se lahko obrnili po pomoč, in predvsem opozarja na potrebo po ustanovitvi tako imenovanih varnih sob za injiciranje.

"Prihod policistov je v takšnem primeru lahko le kratkoročna rešitev. Uporabnik mamila, ki ga bodo obravnavali, si že naslednji dan za uživanje mamil lahko izbere drugo stopnišče v drugem stanovanjskem bloku," opozarja Bah. "V tujini so varne sobe že nekaj povsem običajnega, raziskave pa so pokazale, da so vanje z ulice preusmerili velik odstotek uživalcev mamil," pravi predsednik društva Stigma in dodaja, da je pri nas problem v zakonodaji. Po kazenskem zakoniku kaznivo dejanje zagreši tudi tisti, ki da zasvojencu na voljo prostor, v katerem narkoman nato zaužije mamilo.

Uvajanje varnih sob ne bi pomenilo oglasa vbrizgavanju prepovedanih mamil, ampak predvsem zdravstveno preventivo. "Poleg tega bi se uživanje mamil preselilo z ulice v takšne sobe. Potreba po varnih sobah nedvomno obstaja, zato bi bila nujno potrebna sprememba 187. člena kazenskega zakonika, ki kot kaznivo dejanje opredeljuje dajanje na voljo prostore za uživanje mamil," je prepričan Bah. Da je to mogoče je potrdil tudi kriminološki inštitut v študiji, kjer je preverjal možnosti vpeljave varnih sob za injiciranje. Pobude za njihovo ustanovitev so se pred leti že pojavljale, vendar vsaj za zdaj še niso padle na plodna tla.