Sporne izpitne pole, ki so podpisane z imenom Branko Marinič, so že pred časom dobili v roke strokovnjaki Centra za forenzične preiskave. Tudi Dnevnikovemu reporterju je v tem času uspelo pregledati sporne rokopise in po laični oceni lahko zapišemo, da med pisavo na spornih izpitnih polah in primerjalnim Mariničevim rokopisom ni pomembnih podobnosti. Forenziki naj bi po napovedih dali svoje uradne ugotovitve v nekaj dneh.

Izpitne pole pri izpitu nemškega jezika na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, ki so bile leta 2005 oddane pod imenom študenta Branka Mariniča, takrat in danes poslanca državnega zbora iz stranke SDS, so trenutno v Centru za forenzične preiskave, kjer jih bodo pregledali strokovnjaki iz oddelka za preiskavo dokumentov. Spomnimo, da so pred poletjem prišla na dan sumljiva dejstva o Mariničevem opravljanju izpita na kranjski fakulteti. Profesorica nemščine Marjeta Ekar je leta 2005 nepravilnosti opazila tudi na ustnem delu izpita, ko je od študenta, ki se je predstavil kot Marinič, dobila v roke indeks na ime Branko Marinič, fotografija v indeksu pa je bila od človeka, ki je prišel na izpit - moški, star okoli 40 let, višje postave, vendar tisto ni bil Marinič. Ko mu je profesorica rekla, da izpita ne bo opravljal, ker ni ta, za katerega se predstavlja, jo je fizično napadel, odrinil ob steno, iztrgal indeks in zbežal iz kabineta. O dogajanju je bila obveščena protikorupcijska komisija, ki je ugotovila vrsto nepravilnosti, tudi pri ravnanju vodstva fakultete.

Z zadevo so se začeli ukvarjati policisti PU Kranj, ki za zdaj zadeve ne komentirajo zaradi interesa preiskave. Kljub temu pa smo iz slovenskih forenzičnih vrst pridobili nekaj podatkov o poteku preiskave. Najprej: domnevno ponarejene Mariničeve izpitne pole - rokopis - so že nekaj časa v Centru za forenzične preiskave, ugotovitve pregleda pa naj bi bile preiskovalcem izročene kmalu. Kriminalisti naj bi med preiskavo Mariniča pozvali, naj jim izroči svoj zdajšnji rokopis, vendar poslanec v to naj ne bi privolil. Mariničevega pojasnila v tej zvezi včeraj nismo dobili.

Uspelo nam je dobiti na vpogled tudi inkriminirane izpitne pole. Podpisane so z imenom Branko Marinič, kandidat pa je v nemškem jeziku pisal o nemških mestih in krajih. Naša laična ocena je, da pisava niti približno ni podobna primerjalnemu Mariničevemu rokopisu z drugih pisnih izpitov. Zelo očitna je, denimo, razlika v izpisu črk B, O in G. Forenziki pregledujejo tudi rokopis, ki ga je na ustnem delu nemškega izpita začel pisati kandidat, ki se je predstavil kot Branko Marinič, dokler ga ni prekinila profesorica Ekarjeva. Tudi ta rokopis se po tistem, kar smo si ogledali, krepko razlikuje od drugih Mariničevih rokopisov, razlikuje pa se tudi od rokopisa, ki je bil pod imenom Branko Marinič izdelan v pisnem delu izpita. Poudarjamo, da smo Branka Mariniča včeraj zaprosili za informacijo o tem, kaj so ga med kriminalističnim postopkom spraševali policisti, vendar odgovora nismo dobili.

Zadeve Marinič pa, kot kaže, še vedno ni končala niti protikorupcijska komisija, ki je očitno šla po enaki poti kot kriminalisti. Od njenega predsednika Draga Kosa smo včeraj dobili pisni odgovor: "Izpitne pole smo res dali v pregled forenzikom in zdaj čakamo na njihovo mnenje."

Pred poletjem je Marinič pojasnil, da se zaradi časovne oddaljenosti dogodka iz leta 2005 ne spominja vseh podrobnosti. Izpita iz nemškega jezika pa še do danes ni opravil. Pravi, da je zaradi dogajanja "dobil odpor do nadaljnjega izobraževanja" in bo izredni študij končal, ko ne bo več dejaven v politiki. Čakajo ga še trije izpiti.

Branko Marinič je tudi predsednik državnozborske komisije, ki nadzira delo protikorupcijske komisije. Med Mariničem in Kosom se je zadnje tedne vnel spopad, ker Mariničeva komisija od Kosove zahteva podatke iz vpisnikov prijave korupcije, čemur pa se Kos upira, češ da bi to ogrozilo delovanje komisije.