Vilijem Pozeb, direktor DEM, in Simon Zdolšek, predsednik uprave Zvona Ena Holdinga, sta v petek podpisala aneks k sporazumu o vračilu devetih milijonov evrov dolga. Zvon Ena Holding je potem takoj plačal vse zapadle obresti in se hkrati pogodbeno zavezal, da bo najkasneje do konca leta zagotovil dodatna zavarovanja, nakar naj bi te naložbe s soglasjem DEM prodali in s kupnino poplačali preostali dolg.