V SMS predlagajo uvedbo jasno določenega paketa vseh pravic, ki izhajajo iz naslova vplačil za obvezno zdravstveno zavarovanje, ter razširitev pravic.

Namesto dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj predlagajo nov sistem zdravstvenega zavarovanja, ki bo z odstotkovnim izračunom obveznosti na zavarovanca ukinil "prostovoljno" dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Razširili bi pravice iz naslova obveznega osnovnega zdravstvenega zavarovanja, kamor bi prenesli vse pravice iz naslova dosedanjega dopolnilnega zavarovanja, pojasnjujejo.

Prepričani so, da bi tako zagotovili dostopnejši sistem javnega zdravstva in vanj transparentno vključiti vse državljane. Menijo še, da bi tako zagotovili večjo učinkovitost zbranih sredstev, saj ne bi več plačevali nepotrebnih stroškov "dopolnilnih/obveznih" zavarovalnic.

"Sistem se mora spremeniti tako, da bo zagotovil transparentno, smotrnejše in bolj racionalno trošenje sredstev v javnem zdravstvu. Zdravstvene storitve, pripomočki in zdravila morajo postati bolj dostopni ljudem, poraba vplačanih sredstev pa učinkovitejša ter bolj nadzirana. Javni zdravstveni sistem mora za zbran denar nuditi veliko več, zato zahtevamo temeljito preverbo realnih vrednosti računov, ki se plačujejo za zdravljenja, ostale zdravstvene storitve in zdravila," pravijo v SMS.

V obstoječemu sistemu se po oceni SMS vplačila po nepotrebnem zbirajo iz dveh naslovov, saj gredo ena v javno zdravstveno blagajno, druga pa zdravstvenim zavarovalnicam. Ob tem so v SMS kritični do porabe denarja za stroške poslovanja, nagrade ter promocijo zdravstvenih zavarovalnic.