Do sredine oktobra tako pričakujejo finančne in storitvene plane ter ureditev evidenc.

Dens v sporočilu za javnost pojasnjuje, da so se v ponedeljek dogovorili, da bo 17. oktobra oblikovana komisija za oblikovanje normativov in standardov, ki bo vključevala slovensko zobozdravniško stroko. Komisija bo do 31. decembra pripravila normative. Nato se bo odločilo, kaj ostaja v paketu pravic iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ter kaj bodo storitve, ki ne bodo pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nalogo, da državljane obvesti o pravicah, ki jim pripadajo, bo prevzelo ministrstvo za zdravje.

V sindikatu navajajo, da jim je minister obljubil, da bo "apeliral na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da v 14 dneh dobijo podatke o finančnih planih in planih storitev za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra ter da se bo zavzel za verodostojnost podatkov evidenc ZZZS".

Odprto po navedbah Densa ostaja še vprašanje prilagoditve ordinacijskega časa količini storitev, vendar se bo to urejalo v skladu z novimi normativi v zobozdravstvu. Prav tako je še odprto vprašanje urejanja mreže, na katerega bodo še opozarjali, napovedujejo v sindikatu zobozdravnikov. Navajajo, da bo posebne pogoje dela potrebno urejati znotraj kolektivne pogodbe. Učinke aneksa št.1 k splošnemu dogovoru pa naj bi poskušali odpraviti s splošnim dogovorom za leto 2010.